Mesleki Eğitim ve Öğretim (VET)

Mesleki Eğitim ve Öğretim (VET), yaşam boyu öğrenmenin kilit unsurudur ve gençleri belirli meslekler için gerekli yetkinlikler ve ilgili deneyimlerle donatır.

Başlangıç seviyesinde Mesleki Eğitim ve Öğretim (I-VET); genellikle orta öğretimde, öğrenciler çalışma hayatına başlamadan önce gerçekleşir. Okulda ve eğitim merkezleri ve şirketler gibi iş temelli ortamlarda gerçekleşir. Bu, ulusal sistemlere ve ekonomik yapılara bağlı olarak ülkeden ülkeye değişir.

Sürekli Mesleki Eğitim ve Öğretim (C-VET), ilk eğitim ve öğretimden sonra veya çalışma hayatına başladıktan sonra gerçekleşir. Öğrenimin çoğu işyerinde gerçekleşir.

Ortalama olarak, 15-19 yaş arası genç Avrupalıların % 50'si; I-VET'e lise düzeyinde katılmaktadır. Ancak katılım, farklı bölgelerde %15 ile % 70'in üzerinde değişmektedir.

Güncel içerik

Links