Öğretmenler ve Okul Liderleri

Avrupa'da 5 milyondan fazla öğretmen bulunmaktadır. Her birinin bilgi, beceri ve tutumları büyük önem taşımaktadır ve verdikleri eğitimin kalitesi, öğrencilerle ilgili sonuçlar üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Aynı zamanda öğretmenlere yönelik talepler de artmakta ve değişmektedir, bu da onların kendi bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeleri için desteğe ihtiyaçları olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, Başlangıç seviyesinde Öğretmenlik Eğitiminden itibaren, deneyimsiz öğretmenler için erken kariyer desteği ve ardından kariyerleri boyunca Sürekli Mesleki Gelişim fırsatları ile en yüksek kalitede mesleki gelişim almaları önemlidir.

Liderlik, tüm eğitim ve öğretim sistemlerinde başarı için gerekli koşulları yaratmada hayati bir role sahiptir. Okul liderleri - sadece müdürler anlamına gelmez - okullar, farklı eğitim ve öğretim seviyeleri, aileler ve iş dünyası ve yerel toplum arasında etkili bağlar kurmada kilit bir role sahiptir ve bu paydaşların hepsinin ortak amacı öğrenci kazanımlarını arttırmaktır.

Bu bölümde, bu konuyla ilgili makaleleri ve diğer materyalleri bulabilirsiniz. Bu tema hakkında Avrupa Komisyonu'nun internet sitesinden daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Diğer temaları keşfetmek için, sayfanın üst kısmındaki menüyü kullanın.

Güncel içerik