Çok dillilik

Dil öğretimi ve öğrenimi, Avrupa vatandaşlarının Avrupa genelinde özgürce hareket edebilmelerini, çalışabilmelerini ve öğrenebilmelerini sağlamak için çok önemlidir. Bu, meslekleri ve kalkınmayı arttırmaya yardımcı olacak ve diğer ülkelerin ve kültürlerin karşılıklı bir şekilde anlaşılmasına katkıda bulunacaktır. Dil eksikliklerinin topluma katılım için bir engel teşkil etmemesini sağlamak da çok önemlidir. Avrupa Komisyonu’nun rolü, Erasmus+ aktivitelerinin desteğiyle diller için stratejik çerçeve’de belirlenen hedeflere ulaşma çabalarını ulusal hükümetlerle koordine etmektir.

Avrupa Dil Etiketi, eğitim ve öğretimin herhangi bir aşamasında, dil öğretimi ve öğrenimi alanındaki yenilikçi uygulamaları teşvik eder ve ödüllendirir. Avrupa Dil Etiketi projeleri, Avrupa genelinde, yenilikçi dil öğretimi ve öğreniminin desteklenmesine önemli ölçüde katkıda bulunmuştur.

Bu bölümde, bu konuyla ilgili makaleleri ve diğer materyalleri bulabilirsiniz. Bu tema hakkında Avrupa Komisyonu'nun internet sitesinden daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Avrupa Konseyi dil politikası portalı da bu temayla ilgili çok sayıda kaynak sunmaktadır. Diğer temaları keşfetmek için, sayfanın üst kısmındaki menüyü kullanın.

Güncel içerik