Okuryazarlık

Okuryazarlık; kavramları, duyguları, olguları ve fikirleri hem sözlü hem de yazılı olarak tanımlama, anlama, ifade etme, oluşturma ve yorumlama becerisidir. Başkalarıyla uygun ve yaratıcı bir şekilde etkili bir iletişim kurma ve bağlantı kurma yeteneğini ifade eder.

Modern toplumun tüm yönlerine başarılı katılım için belirli bir düzeyde okuryazarlık gereklidir. Dijital teknolojiler; disiplinler ve bağlamlar arasında görsel, ses/işitsel ve dijital materyalleri kullanarak bilgi kaynaklarını çeşitlendirmenin yanı sıra okuma ve yazma biçimlerini de genişletir.

Bu bölümde, bu konuyla ilgili makaleleri ve diğer materyalleri bulabilirsiniz. Diğer temaları keşfetmek için, sayfanın üst kısmındaki menüyü kullanın.

Güncel içerik