Öğrenme Ortamı

‘Öğrenme ortamı’, öğretmenler ve öğrenciler tarafından oluşturulan fiziksel çevrenin yanı sıra öğrenme kültürü anlamına gelir. Okul binalarında olabileceği gibi dışarıda, çevrimiçi ortamda ve okuldan uzakta da olabilir.

Öğrenme ortamları, şunları içerir:

  • derslerin gerçekleştirildiği fiziksel alanlar - sınıflar, stüdyolar, salonlar, kapalı ve açık hava spor tesisleri - ve diğer öğrenme alanlarının oluşturulma ve kullanılma şekli: okul oyun alanları, yerel kültürel mekanlar (tiyatro, galeri, müze), halka açık açık alanlar;
  • öğretmen ve öğrencilerin fiziksel olarak bir arada olmadıkları uzaktan eğitim alanları: ev, çevrimiçi ortak çalışma alanları;
  • değerlendirme de dahil olmak üzere farklı öğrenme yaklaşımlarının diğer sınıf yönetimi süreçleriyle birlikte entegre edilme şekli;
  • öğretmenin ana kolaylaştırıcı olduğu, ancak aynı zamanda okuldaki diğer personel, dış uygulayıcılar ve ebeveynlerle birlikte destekleyici öğrenme ortamları yarattığı durumlarda;
  • özellikle güvenlik, yaratıcılık ve esenlik duyguları açısından öğrencilerle birlikte oluşturma.

Güncel içerik