Girişimcilik

Girişimcilik yetkinliği, fırsatları belirleme ve değerlendirme ve kültürel, sosyal ve finansal değeri olan yaratıcı süreçleri planlama ve yönetme becerisidir.

Bağlamlar ve fırsatlarla ilgili bilgi, planlama ve yönetim yaklaşımları, etik ilkeler ve öz farkındalık gerektirir.

Yaratıcılık (hayal gücü, eleştirel düşünme, problem çözme), iletişim, kaynakları (insanları ve nesneleri) harekete geçirme, belirsizlik, muğlaklık ve riskle başa çıkma becerilerini içerir.

Girişimci bir zihniyet yapısı; ayrıca, öz yeterlik, motivasyon, azim ve başkalarının fikirlerine değer verme tutumlarını da içerir.

Girişimcilik eğitiminin öğrencilerin yetkinliklerini geliştirmede etkili olabilmesi için; okulların destekleyici ve teşvik edici öğrenme ortamları yaratma kapasitesi, eğitimcilerin kişisel yetkinlikleri ve motivasyonları kadar önemlidir.

Girişimcilik eğitimi, okul dışındaki dünyadan izole edilmiş bir şekilde gerçekleştirilemez. Öğrenmeyi başka şekillerde kolaylaştırmak için, harici kuruluşlarla ortak bir şekilde çalışmak gerekebilir.

Bu bölümde, bu konuyla ilgili makaleleri ve diğer materyalleri bulabilirsiniz. Bu tema hakkında Avrupa Komisyonu'nun internet sitesinden daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Diğer temaları keşfetmek için, sayfanın üst kısmındaki menüyü kullanın.

Güncel içerik