Kapsayıcı eğitim ve erken okul terkiyle mücadele

Öğrenim patikaları, çeşitli şekillerde parçalanma riskiyle karşı karşıyadır, bu da başarısızlığa ve olası okul terkine yol açmaktadır. Okul türleri ve seviyeleri arasındaki geçişler, sorunların ortaya çıktığı bir anda olabilir, ancak diğer sorunların belirtilerini de ortaya çıkarabilir. Eğitime erişim bile birçok genç için bir sorun teşkil eder.

Avrupa’daki her on gençten biri, artık işgücü piyasasına başarılı bir geçiş ve günümüz toplumuna aktif katılım için gerekli olduğu düşünülen beceri ve niteliklere sahip olmadan eğitim veya öğretimden ayrılmaktadır, bu da işsizlik, sosyal dışlanma ve yoksulluk riskiyle karşı karşıya oldukları anlamına gelir.

Bazı gençlerin eğitim ve öğretimi vaktinden önce bırakmasının birçok nedeni vardır: kişisel veya ailevi sorunlar, öğrenme güçlükleri veya kırılgan sosyo-ekonomik durum. Bununla birlikte, eğitim sistemi özellikleri ve okul iklimi de, öğrenci katılımı veya bağlantısının kesilmesi sürecinde önemli faktörlerdir. Bu patikalar, farklı öğrenme ve var olma yollarından geçer ve bu yollar esnekse ve ebeveynler ve öğrenciler bilinçli seçimler yapabiliyorsa, bu öğrenciler için olumlu olabilir.

Okul topluluğunun tamamının (okul liderleri, personel, öğrenciler ve aileler), dış paydaşlar ve genel olarak toplumla güçlü bir işbirliği ile uyumlu bir şekilde, kolektif olarak ve işbirliğine dayalı bir eylemde bulunduğu bir “bütün okul yaklaşımı” gereklidir.

Bu bölümde, bu konuyla ilgili makaleleri ve diğer materyalleri bulabilirsiniz. Bu tema hakkında Avrupa Komisyonu'nun internet sitesinden daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Diğer temaları keşfetmek için, sayfanın üst kısmındaki menüyü kullanın.

Güncel içerik

Links

Find out about Erasmus+ funded opportunities for schools and teachers

Visit the eTwinning platform for school partnerships

Visit European Toolkit for Schools and learn more about the actions you can take to tackle early school leaving