Dijital yetkinlik

Yapay zeka, robotik ve bulut bilişim gibi yeni teknolojilerin hızla gelişmesiyle Avrupa'nın dijital dönüşümü hızlanacak. Önceki büyük teknolojik gelişmeler gibi, dijitalleşme de insanların nasıl yaşadığını, etkileşimde bulunduğunu, nasıl eğitim aldığını ve çalıştığını etkiler. Dijital yetkinliğin yaşam boyu gelişimi bu nedenle önemlidir.

Aynı şekilde, eğitimde dijital teknolojilerin uygun kullanımı, tüm yetkinlikler için öğretim ve öğrenim süreçlerine fayda sağlayabilir. Sınıflar; araştırma, endüstri ve diğer kültürlerin dünyasına açılabilir. Öğretmenler ve öğrenciler, çevrimiçi kaynaklar ve işbirliği ile güçlendirilebilir. Dijital teknolojilere erişim ve bu teknolojilerin kullanımı, üst düzey ve alt seviye sosyoekonomik geçmişe sahip öğrenciler arasındaki öğrenme açığını azaltmaya yardımcı olabilir. Daha çeşitli değerlendirme biçimleri içeren kişiselleştirilmiş öğrenim, motivasyonun artmasına neden olabilir.

Avrupa Komisyonu; öğretmenleri, okulları, politika yapıcıları ve diğer paydaşları bir dizi çevrimiçi araç ve kaynakla destekler. Bu bölümde dijital eğitimle ilgili en son makaleleri, yayınları ve diğer kaynakları bulacaksınız. Avrupa Komisyonu web sitesinden bu tema hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Güncel içerik