Öğrencilere destek

Hedefe yönelik destek - Göçmenler, Romanlar

Multilingual classrooms are a growing reality in EU countries: more and more schoolchildren have a mother tongue different from the main language of instruction in school and need additional linguistic support. Teaching needs to adapt to various ways of strengthening language proficiency of immigrant learners with different linguistic backgrounds. In multilingual schools and classrooms, students may speak one language at home and another at school; some or all of the students are learning the language of instruction.

Daha fazla göster

Kaynaklar ( Tüm kaynakları ara )

Kaynak sayfalarındaki içeriğin şu anda sadece İngilizcede mevcut olduğunu unutmayın.

CHILD-UP – Çocuklarda Hibrit Entegrasyon: Katılım Politikalarını İyileştirmenin bir yolu olarak Öğrenim Diyaloğu

CHILD-UP, göçmen çocuklarla çalışan profesyonelleri destekleyebilecek diyalog yöntemleri hakkında bilgi sağlamayı amaçlamaktadır. Okulları, sosyal hizmetleri, kabul merkezlerini, eğitim ve arabuluculuk kurumlarını ve politika yapıcıları hedeflemektedir. Projede, inovasyon ile kendini kanıtlamış gelenekler birleştirilmekte ve katılımcı öğrenmeye, entegrasyona, yüksek kaliteli eğitime ve korumaya nasıl katkıda bulunulacağıyla ilgili bir anlayış geliştirilmektedir.

Alan: Öğrencilere destek

Alt alan: Hedefe yönelik destek - Göçmenler, Romanlar

Dil: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR

Ülke: Almanya; Belçika; Büyük Britanya; Finlandiya; Fransa; Hollanda; İsveç; İtalya; Polonya

Guide for Roma School Mediators

The 'Guide for Roma school mediators/assistants', prepared by the Council of Europe, is aimed primarily at all categories of staff from the Roma community working to improve schooling conditions for Roma children. It is intended to provide staff with wide ranging tools and practical guidelines that can be adapted to different contexts. The guide considers the profiles of school mediators and assistants and their role in facilitating relations between the school and the Roma community(ies), between teachers and other school staff and parents of Roma children. The guides content is therefore designed to help improve the work of Roma school mediators and assistants and reduce the impact of any undesirable effects by providing structured day-to-day activity and highlighting aspects of mediation that are often not used in practice.

Alanlar: Öğrencilere destek; Ebeveyn katılımı

Alt alanlar: Hedefe yönelik destek - Göçmenler, Romanlar; İletşim ve bilgi

Dil: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Ülke: Almanya; Arnavutluk; Avusturya; Belçika; Bulgaristan; Büyük Britanya; Danimarka; Estonya; Finlandiya; Fransa; Hollanda; Hırvatistan; İrlanda; İspanya; İsveç; İtalya; İzlanda; Kuzey Makedonya; Kıbrıs; Letonya; Litvanya; Lüksemburg; Macaristan; Malta; Norveç; Polonya; Portekiz; Romanya; Slovakya; Slovenya; Sırbistan; Türkiye; Yunanistan; Çek Cumhuriyeti

INCLUD-ED Book on Successful Educational Actions

This monograph analyses and describes successful educational actions with a specific focus on vulnerable groups. Concrete data that shows success in school performance is provided, as well as on children, teachers and families accounts of the impact of this success. Alongside, there is an analysis of the relationship between these childrens educational performance with their inclusion or exclusion from different areas of society. This monograph provides actions for success identified through the INCLUD-ED project, thus providing both, contrasted data and solid theoretical background and development. Some examples of these actions are interactive groups, extension of the learning time, homework clubs, tutored libraries, family and community educative participation, family education, or dialogic literary gatherings. All these actions have been defined as successful educational actions, which mean that they lead to both efficiency and equity. Finally, recommendations for policy and practice are included and discussed.

Alanlar: Öğrencilere destek; Ebeveyn katılımı

Alt alanlar: Hedefe yönelik destek - Göçmenler, Romanlar; Hedefe yönelik destek - dezavantajlı sosyo-ekonomik geçmiş; Ebeveynlerin okul idaresine katılımı; Ebeveynler için alanlar ve eğitsel aktivitlere katılım

Dil: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Ülke: Almanya; Arnavutluk; Avusturya; Belçika; Bulgaristan; Büyük Britanya; Danimarka; Estonya; Finlandiya; Fransa; Hollanda; Hırvatistan; İrlanda; İspanya; İsveç; İtalya; İzlanda; Kuzey Makedonya; Kıbrıs; Letonya; Litvanya; Lüksemburg; Macaristan; Malta; Norveç; Polonya; Portekiz; Romanya; Slovakya; Slovenya; Sırbistan; Türkiye; Yunanistan; Çek Cumhuriyeti

INCLUD-ED Interactive Groups

Interactive Groups is one of the Successful Educational Actions (SEAs) identified in the research project INCLUD-ED. INCLUD-ED analysed educational strategies that contribute to overcoming inequalities and promote social cohesion, and those generating social exclusion, particularly focusing on vulnerable and marginalised groups. Interactive Groups are used to improve the education of children and youth in different contexts. They consist of grouping students in a class into small heterogeneous groups, each of them supported by an adult. Each of these groups is organised around four or five students, in a heterogeneous way regarding ability level, gender, culture, language and ethnicity. This example provides an understanding of IG and the results of their practice.

Alanlar: Öğretmenler; Öğrencilere destek; Ebeveyn katılımı

Alt alanlar: Hizmet öncesi Öğretmenlik Eğitimi ve Öğretmenlerin Sürekli Mesleki Gelişimi; Öğrenme ve değerlendirme; Hedefe yönelik destek - Göçmenler, Romanlar; Hedefe yönelik destek - dezavantajlı sosyo-ekonomik geçmiş; Ebeveynler için alanlar ve eğitsel aktivitlere katılım

Dil: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Ülke: Almanya; Arnavutluk; Avusturya; Belçika; Bulgaristan; Büyük Britanya; Danimarka; Estonya; Finlandiya; Fransa; Hollanda; Hırvatistan; İrlanda; İspanya; İsveç; İtalya; İzlanda; Kuzey Makedonya; Kıbrıs; Letonya; Litvanya; Lüksemburg; Macaristan; Malta; Norveç; Polonya; Portekiz; Romanya; Slovakya; Slovenya; Sırbistan; Türkiye; Yunanistan; Çek Cumhuriyeti

INCLUDE-ED Dialogic Literary Gatherings

Dialogic Literary Gatherings (DLG) is one of the Successful Educational Actions (SEAs) identified in the research project INCLUD-ED. DLG are used to improve education of children and youth in different contexts around the world. DLG is a dialogic reading activity based on two principles: reading a classical literature book (as Romeo and Juliet, the Odyssey, Don Quixote) and then sharing meanings, interpretations and reflections with the dialogic learning methodology. It can involve children and their family members. This example provides an understanding of DLG and the results of their practice.

Alanlar: Öğrencilere destek; Ebeveyn katılımı

Alt alanlar: Hedefe yönelik destek - Göçmenler, Romanlar; Hedefe yönelik destek - dezavantajlı sosyo-ekonomik geçmiş; Ebeveynler için alanlar ve eğitsel aktivitlere katılım; Aile öğrenimi

Dil: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Ülke: Almanya; Arnavutluk; Avusturya; Belçika; Bulgaristan; Büyük Britanya; Danimarka; Estonya; Finlandiya; Fransa; Hollanda; Hırvatistan; İrlanda; İspanya; İsveç; İtalya; İzlanda; Kuzey Makedonya; Kıbrıs; Letonya; Litvanya; Lüksemburg; Macaristan; Malta; Norveç; Polonya; Portekiz; Romanya; Slovakya; Slovenya; Sırbistan; Türkiye; Yunanistan; Çek Cumhuriyeti

Kapsayıcı Okullar eylem planı – InScool

InScool metodolojisi; okullara sosyal içerme yolculuğunun başlangıcında esnek bir şekilde rehberlik etmek, tüm çocuklar ve gençlerin kaliteli ve ilişkili eğitimlere katılımlarına odaklanarak onlar için kişisel ve akademik sonuçları iyileştirmek için tasarlanmıştır.

Alanlar: Okul idaresi; Öğrencilere destek

Alt alanlar: Okul kültürü ve iklimi; Hedefe yönelik destek - Göçmenler, Romanlar; Hedefe yönelik destek - dezavantajlı sosyo-ekonomik geçmiş

Dil: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR

Ülke: Belçika; Büyük Britanya; İspanya; Polonya; Yunanistan

MiCREATE – Dönüşen Bir Avrupa'da Göçmen Çocuklar ve Topluluklar

MiCREATE projesinin amacı, göçmen çocukların eğitim ve politika düzeyinde entegrasyonuna çocuk merkezli bir yaklaşım benimseyerek çeşitli göçmen çocuk gruplarının dahil edilmesini teşvik etmektir. Mevcut entegrasyon politikalarını yeniden gözden geçirme ihtiyacından yola çıkan araştırma projesi, göçmen çocukların failliklerini, katılımlarını ve refahlarını geliştirmek için çağdaş entegrasyon süreçlerini kapsamlı bir şekilde incelemeyi amaçlar.

Alanlar: Okul idaresi; Öğretmenler; Öğrencilere destek

Alt alanlar: Okul kültürü ve iklimi; Okul planlama ve izleme; Okul yönetimi; Hizmet öncesi Öğretmenlik Eğitimi ve Öğretmenlerin Sürekli Mesleki Gelişimi; Öğrencilerin bütünsel sağlığı; Öğrencilerin okul yaşamına katılımı; Risk altındaki öğrencilerin izlenmesi; Hedefe yönelik destek - Göçmenler, Romanlar

Dil: BG; CZ; DA; DE; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR

Ülke: Almanya; Avusturya; Belçika; Bulgaristan; Büyük Britanya; Danimarka; Hollanda; Hırvatistan; İspanya; İtalya; Kıbrıs; Letonya; Litvanya; Macaristan; Polonya; Portekiz; Slovakya; Slovenya; Sırbistan

Multi-Interdisciplinary teams for early school leaving prevention

This paper seeks to examine evidence regarding the potential for multidisciplinary and interdisciplinary teams to play a key role in the prevention of early school leaving. As part of developing a strategy for such multi/interdisciplinary teams, an important focus is on necessary and supportive conditions for their effectiveness, rather than a deterministic assumption of their inevitable effectiveness. The report highlights the need to provide strong strategic guidance to the teams on important issues to be engaged in by the teams such as mental health support, alternatives to suspension, marginalized families outreach, teacher conflict resolution and diversity training skills, bullying prevention skills, positive school climate promotion, engagement with parenting skills and a focus on children?s language development etc.

Alanlar: Öğrencilere destek; Paydaşların katılımı

Alt alanlar: Öğrencilerin bütünsel sağlığı; Kariyer danışmanlığı ve desteği; Hedefe yönelik destek - Göçmenler, Romanlar; Hedefe yönelik destek - dezavantajlı sosyo-ekonomik geçmiş; Çok disiplinli ekipler

Dil: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Ülke: Almanya; Arnavutluk; Avusturya; Belçika; Bulgaristan; Büyük Britanya; Danimarka; Estonya; Finlandiya; Fransa; Hollanda; Hırvatistan; İrlanda; İspanya; İsveç; İtalya; İzlanda; Kuzey Makedonya; Kıbrıs; Letonya; Litvanya; Lüksemburg; Macaristan; Malta; Norveç; Polonya; Portekiz; Romanya; Slovakya; Slovenya; Sırbistan; Türkiye; Yunanistan; Çek Cumhuriyeti

Okulda kültürlerarası mentorluk araçlarının ve uygulamalarının artırılmasına yönelik değerlendirme ortamı (E-EVALINTO)

E-EVALINTO; göçmen öğrenciler arasında erken okul terkini azaltmak ve kültürlerarasılığın değerini tanımak için akran danışmanlığını teşvik etmenin yanı sıra kültürlerarası bağlamlar için oluşturulan aktiviteleri değerlendirmek, yönetmek ve geliştirmek için bir BİT çerçevesi geliştirmeyi amaçlar. Erasmus+ tarafından finanse edilen proje, karar verme süreçlerine ve analiz edilen durumlarda farklı kalıpların tanımlanmasına odaklanır.

Alanlar: Okul idaresi; Öğrencilere destek

Alt alanlar: Okul kültürü ve iklimi; Eğitim sistemleri içinde işbirliği; Öğrencilerin bütünsel sağlığı; Öğrencilerin okul yaşamına katılımı; Kariyer danışmanlığı ve desteği; Müfredat ve öğrenme patikaları; Öğrenme ve değerlendirme; Risk altındaki öğrencilerin izlenmesi; Hedefe yönelik destek - Göçmenler, Romanlar

Dil: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR

Ülke: İrlanda; İspanya; İtalya; Kıbrıs; Polonya

Bir sonraki 10 sonuçları göster