Öğrencilere destek

Hedefe yönelik destek - Göçmenler, Romanlar

Multilingual classrooms are a growing reality in EU countries: more and more schoolchildren have a mother tongue different from the main language of instruction in school and need additional linguistic support. Teaching needs to adapt to various ways of strengthening language proficiency of immigrant learners with different linguistic backgrounds. In multilingual schools and classrooms, students may speak one language at home and another at school; some or all of the students are learning the language of instruction.

Daha fazla göster

Kaynaklar ( Tüm kaynakları ara )

Kaynak sayfalarındaki içeriğin şu anda sadece İngilizcede mevcut olduğunu unutmayın.

Avrupa'daki Göçmen Çocuklar için İki Dilde hazırlanan Destekleyici Materyal (AVIOR)

Erasmus+ tarafından finanse edilen AVIOR projesi; iki dilli materyaller kullanarak, öğretmen mesleki yetkinliğini geliştirerek ve göçmen aile katılımını artırarak göçmen çocukların temel matematik ve okuryazarlık becerilerini geliştirmeyi ve ilgili ülkelerin vatandaşı olan ve olmayan öğrenciler arasındaki başarı farkını azaltmayı amaçladı. AVIOR, Aralık 2016'dan Ağustos 2019'a kadar yürütülmüştür.

Alanlar: Öğrencilere destek; Ebeveyn katılımı

Alt alanlar: Öğrencilerin okul yaşamına katılımı; Müfredat ve öğrenme patikaları; Hedefe yönelik destek - Göçmenler, Romanlar; İletşim ve bilgi

Dil: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR

Ülke: Almanya; Estonya; Hollanda; Hırvatistan; İtalya; Yunanistan

CHILD-UP – Çocuklarda Hibrit Entegrasyon: Katılım Politikalarını İyileştirmenin bir yolu olarak Öğrenim Diyaloğu

CHILD-UP, göçmen çocuklarla çalışan profesyonelleri destekleyebilecek diyalog yöntemleri hakkında bilgi sağlamayı amaçlamaktadır. Okulları, sosyal hizmetleri, kabul merkezlerini, eğitim ve arabuluculuk kurumlarını ve politika yapıcıları hedeflemektedir. Projede, inovasyon ile kendini kanıtlamış gelenekler birleştirilmekte ve katılımcı öğrenmeye, entegrasyona, yüksek kaliteli eğitime ve korumaya nasıl katkıda bulunulacağıyla ilgili bir anlayış geliştirilmektedir.

Alan: Öğrencilere destek

Alt alan: Hedefe yönelik destek - Göçmenler, Romanlar

Dil: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR

Ülke: Almanya; Belçika; Büyük Britanya; Finlandiya; Fransa; Hollanda; İsveç; İtalya; Polonya

E-COURSE projesi – Göçmen ve mülteci çocukların katılımının artırılması

E-COURSE projesi, yeni gelen göçmen ve mülteci çocukların Almanya, Yunanistan, İtalya, Fransa ve Kıbrıs'ta ilkokul eğitimine erişimlerini, katılımlarını ve öğrenme performanslarını iyileştirmeyi ve Avrupa düzeyinde ev sahibi toplumlara genel entegrasyonlarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Alanlar: Öğretmenler; Öğrencilere destek

Alt alanlar: Hizmet öncesi Öğretmenlik Eğitimi ve Öğretmenlerin Sürekli Mesleki Gelişimi; Hizmet öncesi Öğretmenlik Eğitimi ve Öğretmenlerin Sürekli Mesleki Gelişimi; Hedefe yönelik destek - Göçmenler, Romanlar

Dil: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR

Ülke: Almanya; Fransa; İtalya; Kıbrıs; Yunanistan

Guide for Roma School Mediators

The 'Guide for Roma school mediators/assistants', prepared by the Council of Europe, is aimed primarily at all categories of staff from the Roma community working to improve schooling conditions for Roma children. It is intended to provide staff with wide ranging tools and practical guidelines that can be adapted to different contexts. The guide considers the profiles of school mediators and assistants and their role in facilitating relations between the school and the Roma community(ies), between teachers and other school staff and parents of Roma children. The guides content is therefore designed to help improve the work of Roma school mediators and assistants and reduce the impact of any undesirable effects by providing structured day-to-day activity and highlighting aspects of mediation that are often not used in practice.

Alanlar: Öğrencilere destek; Ebeveyn katılımı

Alt alanlar: Hedefe yönelik destek - Göçmenler, Romanlar; İletşim ve bilgi

Dil: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Ülke: Almanya; Arnavutluk; Avusturya; Belçika; Bulgaristan; Büyük Britanya; Danimarka; Estonya; Finlandiya; Fransa; Hollanda; Hırvatistan; İrlanda; İspanya; İsveç; İtalya; İzlanda; Kuzey Makedonya; Kıbrıs; Letonya; Litvanya; Lüksemburg; Macaristan; Malta; Norveç; Polonya; Portekiz; Romanya; Slovakya; Slovenya; Sırbistan; Türkiye; Yunanistan; Çek Cumhuriyeti

ICAM: Göçten Etkilenen Çocukları Dahil Etme

ICAM (Göçten Etkilenen Çocukları Dahil Etme) programı, göçten etkilenen çocukların eğitime erişebilmelerini sağlamak için tasarlanmış bir Erasmus+ programıdır. Program, okulların göçten etkilenen çocukların eğitimlerinden tam anlamıyla yararlanabilmeleri için güvenli ve emniyetli bir ortam oluşturmasına yardımcı olur.

Alanlar: Okul idaresi; Öğretmenler; Öğrencilere destek

Alt alanlar: Okul kültürü ve iklimi; Hizmet öncesi Öğretmenlik Eğitimi ve Öğretmenlerin Sürekli Mesleki Gelişimi; Öğretmenler ve onların öğrencilerle ve ebeveynlerle olan ilişkileri; Öğrencilerin bütünsel sağlığı; Öğrencilerin okul yaşamına katılımı; Risk altındaki öğrencilerin izlenmesi; Hedefe yönelik destek - Göçmenler, Romanlar

Dil: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR

Ülke: Belçika; Büyük Britanya; Fransa; İspanya; İtalya; Romanya

INCLUD-ED Book on Successful Educational Actions

This monograph analyses and describes successful educational actions with a specific focus on vulnerable groups. Concrete data that shows success in school performance is provided, as well as on children, teachers and families accounts of the impact of this success. Alongside, there is an analysis of the relationship between these childrens educational performance with their inclusion or exclusion from different areas of society. This monograph provides actions for success identified through the INCLUD-ED project, thus providing both, contrasted data and solid theoretical background and development. Some examples of these actions are interactive groups, extension of the learning time, homework clubs, tutored libraries, family and community educative participation, family education, or dialogic literary gatherings. All these actions have been defined as successful educational actions, which mean that they lead to both efficiency and equity. Finally, recommendations for policy and practice are included and discussed.

Alanlar: Öğrencilere destek; Ebeveyn katılımı

Alt alanlar: Hedefe yönelik destek - Göçmenler, Romanlar; Hedefe yönelik destek - dezavantajlı sosyo-ekonomik geçmiş; Ebeveynlerin okul idaresine katılımı; Ebeveynler için alanlar ve eğitsel aktivitlere katılım

Dil: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Ülke: Almanya; Arnavutluk; Avusturya; Belçika; Bulgaristan; Büyük Britanya; Danimarka; Estonya; Finlandiya; Fransa; Hollanda; Hırvatistan; İrlanda; İspanya; İsveç; İtalya; İzlanda; Kuzey Makedonya; Kıbrıs; Letonya; Litvanya; Lüksemburg; Macaristan; Malta; Norveç; Polonya; Portekiz; Romanya; Slovakya; Slovenya; Sırbistan; Türkiye; Yunanistan; Çek Cumhuriyeti

INCLUD-ED Interactive Groups

Interactive Groups is one of the Successful Educational Actions (SEAs) identified in the research project INCLUD-ED. INCLUD-ED analysed educational strategies that contribute to overcoming inequalities and promote social cohesion, and those generating social exclusion, particularly focusing on vulnerable and marginalised groups. Interactive Groups are used to improve the education of children and youth in different contexts. They consist of grouping students in a class into small heterogeneous groups, each of them supported by an adult. Each of these groups is organised around four or five students, in a heterogeneous way regarding ability level, gender, culture, language and ethnicity. This example provides an understanding of IG and the results of their practice.

Alanlar: Öğretmenler; Öğrencilere destek; Ebeveyn katılımı

Alt alanlar: Hizmet öncesi Öğretmenlik Eğitimi ve Öğretmenlerin Sürekli Mesleki Gelişimi; Öğrenme ve değerlendirme; Hedefe yönelik destek - Göçmenler, Romanlar; Hedefe yönelik destek - dezavantajlı sosyo-ekonomik geçmiş; Ebeveynler için alanlar ve eğitsel aktivitlere katılım

Dil: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Ülke: Almanya; Arnavutluk; Avusturya; Belçika; Bulgaristan; Büyük Britanya; Danimarka; Estonya; Finlandiya; Fransa; Hollanda; Hırvatistan; İrlanda; İspanya; İsveç; İtalya; İzlanda; Kuzey Makedonya; Kıbrıs; Letonya; Litvanya; Lüksemburg; Macaristan; Malta; Norveç; Polonya; Portekiz; Romanya; Slovakya; Slovenya; Sırbistan; Türkiye; Yunanistan; Çek Cumhuriyeti

INCLUDE-ED Dialogic Literary Gatherings

Dialogic Literary Gatherings (DLG) is one of the Successful Educational Actions (SEAs) identified in the research project INCLUD-ED. DLG are used to improve education of children and youth in different contexts around the world. DLG is a dialogic reading activity based on two principles: reading a classical literature book (as Romeo and Juliet, the Odyssey, Don Quixote) and then sharing meanings, interpretations and reflections with the dialogic learning methodology. It can involve children and their family members. This example provides an understanding of DLG and the results of their practice.

Alanlar: Öğrencilere destek; Ebeveyn katılımı

Alt alanlar: Hedefe yönelik destek - Göçmenler, Romanlar; Hedefe yönelik destek - dezavantajlı sosyo-ekonomik geçmiş; Ebeveynler için alanlar ve eğitsel aktivitlere katılım; Aile öğrenimi

Dil: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Ülke: Almanya; Arnavutluk; Avusturya; Belçika; Bulgaristan; Büyük Britanya; Danimarka; Estonya; Finlandiya; Fransa; Hollanda; Hırvatistan; İrlanda; İspanya; İsveç; İtalya; İzlanda; Kuzey Makedonya; Kıbrıs; Letonya; Litvanya; Lüksemburg; Macaristan; Malta; Norveç; Polonya; Portekiz; Romanya; Slovakya; Slovenya; Sırbistan; Türkiye; Yunanistan; Çek Cumhuriyeti

Local Engagement for Roma Inclusion (LERI) - Multi-Annual Roma Programme

LERI is a qualitative action research project under FRA’s multi-annual Roma Programme. It was developed in response to the European Commission’s Communication on an EU Framework for National Roma integration strategies up to 2020. LERI brings together local authorities and residents, in particular Roma, to investigate how they can best be involved in Roma integration actions, and identify which aspects of these actions work, which do not, and why. The aim of the project is to facilitate the engagement of all local stakeholders, including Roma, in joint efforts to enable Roma inclusion. The experience gained and the lessons learned during the process will help improve the design, implementation and monitoring of Roma integration policies and actions at the local level.

Alanlar: Öğrencilere destek; Paydaşların katılımı

Alt alanlar: Öğrencilerin bütünsel sağlığı; Öğrencilerin okul yaşamına katılımı; Kariyer danışmanlığı ve desteği; Hedefe yönelik destek - Göçmenler, Romanlar; Ortaklıklar - Topluluk kuruluşları ve sivil toplum

Dil: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Ülke: Bulgaristan; Büyük Britanya; Finlandiya; Fransa; İtalya; Macaristan; Romanya; Slovakya; Yunanistan; Çek Cumhuriyeti

MiCREATE – Dönüşen Bir Avrupa'da Göçmen Çocuklar ve Topluluklar

MiCREATE projesinin amacı, göçmen çocukların eğitim ve politika düzeyinde entegrasyonuna çocuk merkezli bir yaklaşım benimseyerek çeşitli göçmen çocuk gruplarının dahil edilmesini teşvik etmektir. Mevcut entegrasyon politikalarını yeniden gözden geçirme ihtiyacından yola çıkan araştırma projesi, göçmen çocukların failliklerini, katılımlarını ve refahlarını geliştirmek için çağdaş entegrasyon süreçlerini kapsamlı bir şekilde incelemeyi amaçlar.

Alanlar: Okul idaresi; Öğretmenler; Öğrencilere destek

Alt alanlar: Okul kültürü ve iklimi; Okul planlama ve izleme; Okul yönetimi; Hizmet öncesi Öğretmenlik Eğitimi ve Öğretmenlerin Sürekli Mesleki Gelişimi; Öğrencilerin bütünsel sağlığı; Öğrencilerin okul yaşamına katılımı; Risk altındaki öğrencilerin izlenmesi; Hedefe yönelik destek - Göçmenler, Romanlar

Dil: BG; CZ; DA; DE; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR

Ülke: Almanya; Avusturya; Belçika; Bulgaristan; Büyük Britanya; Danimarka; Hollanda; Hırvatistan; İspanya; İtalya; Kıbrıs; Letonya; Litvanya; Macaristan; Polonya; Portekiz; Slovakya; Slovenya; Sırbistan

Bir sonraki 10 sonuçları göster