Genel Bilgi

Okullar için Avrupa Araç Kiti, tüm çocukların ve gençlerin okulda başarılı olmasını sağlamak amacıyla okullar içinde, arasında ve dışında işbirliğini geliştirmek için somut fikirler sunmaktadır. Okul liderleri, öğretmenler, ebeveynler ve okul hayatının farklı yönleriyle ilgilenen diğer kişiler, etkili ve yüksek kaliteli erken çocukluk ve okul eğitimi sağlama çabalarına ilham verecek yararlı bilgiler, alınabilecek önlemlerle ilgili örnekler ve kaynak materyali bulabilirler. Araç Kitinin amacı, okul uygulayıcıları ve politika yapıcılar arasındaki alışverişi ve deneyimi desteklemektir.

Göz gezdirmeniz, yorum yapmanız, kaynakları paylaşmanız ve başkaları için faydalı olabilecek girişim ve proje örneklerinizi bize göndermeniz için size içtenlikle hoş geldiniz diyoruz!

Okullar için Avrupa Araç Kiti için Talimatlar

Bu Araç Kitinde bulunan kaynaklar, birbiriyle bağlantılı beş tematik alan etrafında düzenlenmiştir:

                   
1. Okul yönetişimi 2. Öğretmenler 3. Öğrencilere destek 4. Ebeveyn katılımı 5. Paydaşların katılımı

Bu beş alan, belirli okul düzeyindeki eylemlerin örneklerini içeren bir dizi alt alana bölünmüştür. Her bir alt alan şunları sağlar:

  • Bu boyutun öğrencilerin başarısı ve erken okul terkinin önlenmesi için neden önemli olduğuna ilişkin kısa bir açıklama, araştırmalardan elde edilen kanıtlar, okul düzeyinde müdahale örnekleri ve daha fazla bilgi için ilgili bağlantılar; 
  • Araştırma çalışmaları ve proje raporlarından bir önlemin nasıl başarıyla uygulandığını açıklayan somut iyi uygulama örneklerine (eğer varsa, iletişim bilgileri de dahil olmak üzere) kadar değişen bir dizi kaynak.

Tüm kaynaklar bir veya daha fazla alt alana bağlıdır. Serbestçe gezilebilir ya da anahtar sözcükler ve filtreler aracılığıyla arama yapılabilir. Sizleri Araç Kitine eklenecek yeni örnekleri veya kaynakları karşılaştırmaya, yorumlamaya ve önermeye davet etmekteyiz. Tüm bunlar, Editör Kurulumuz tarafından gözden geçirilecektir.

İyi okumalar!

Tüm Alanlara ve Alt alanlara göz atabilirsiniz.