MiCREATE – Dönüşen Bir Avrupa'da Göçmen Çocuklar ve Topluluklar

Resim: Micreate logo

MiCREATE projesinin amacı, göçmen çocukların eğitim ve politika düzeyinde entegrasyonuna çocuk merkezli bir yaklaşım benimseyerek çeşitli göçmen çocuk gruplarının dahil edilmesini teşvik etmektir. Mevcut entegrasyon politikalarını yeniden gözden geçirme ihtiyacından yola çıkan araştırma projesi, göçmen çocukların failliklerini, katılımlarını ve refahlarını geliştirmek için çağdaş entegrasyon süreçlerini kapsamlı bir şekilde incelemeyi amaçlar.

MiCREATE faaliyetleri, riskleri daha iyi değerlendirmek ve ev sahibi toplumlardaki göçmen çocukların özel ihtiyaçlarını karşılamak için, öğretmenlerin, eğitim personelinin, profesyonellerin ve göçmen çocuklarla düzenli olarak temasa geçen diğer yetişkinlerin kapasitelerini ve farkındalıklarını artırmayı amaçlayan çeşitli sonuçlar üretti.

Bazı projeler şöyledir: Öğretmenlerin göçmen çocuklarla çalışırken karşılaşabilecekleri güçlükleri ele almalarına yardımcı olacak bir rehber olan ve onları, çok kültürlü sınıf bağlamında özel olarak geliştirilmiş bir dizi yaklaşım ve uygulamayla tanıştıran Öğretmenler için El Kitabı (Çeşitlilik Yönetimi Araçları), farkındalık artırma aracı IC “Okulda Çok Kültürlülük l”, Dijital Öykü Anlatma Aracı , her ülkede ve AB düzeyinde mevcut politika çerçeveleri ve entegrasyon uygulamalarında çocuk merkezli entegrasyon politikalarının önündeki boşlukları ve engelleri vurgulayan politika özetleri s,videolar ve raporlar.

Tür
Doküman (doğrudan kanıt)
Ülke
Almanya; Avusturya; Belçika; Bulgaristan; Büyük Britanya; Danimarka; Hollanda; Hırvatistan; İspanya; İtalya; Kıbrıs; Letonya; Litvanya; Macaristan; Polonya; Portekiz; Slovakya; Slovenya; Sırbistan
Dil
BG; CZ; DA; DE; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Okul seviyesi
İlkokul; Ortaokul
Müdahale seviyesi
Evrensel
Müdahale yoğunluğu
Sürekli
Hibe kaynağı
Avrupa Fonları

Yorumlar

Bir yorum ekle