CHILD-UP – Çocuklarda Hibrit Entegrasyon: Katılım Politikalarını İyileştirmenin bir yolu olarak Öğrenim Diyaloğu

Resim: CHILD UP logo

CHILD-UP, göçmen çocuklarla çalışan profesyonelleri destekleyebilecek diyalog yöntemleri hakkında bilgi sağlamayı amaçlamaktadır. Okulları, sosyal hizmetleri, kabul merkezlerini, eğitim ve arabuluculuk kurumlarını ve politika yapıcıları hedeflemektedir. Projede, inovasyon ile kendini kanıtlamış gelenekler birleştirilmekte ve katılımcı öğrenmeye, entegrasyona, yüksek kaliteli eğitime ve korumaya nasıl katkıda bulunulacağıyla ilgili bir anlayış geliştirilmektedir.

CHILD-UP, bu koşulların iyileştirilmesine yönelik yenilikçi bir yaklaşım önermek amacıyla göçmen çocukların Avrupa'daki entegrasyon düzeyleri ve sosyal durumları hakkında araştırmalar yürütür. Bu bakış açısı değişikliğinde, çocukların eylemliliği – katılımın özel bir biçimi - çocukların psikososyal iyi oluşlarını iyileştirmenin gerçek temel taşını temsil eder ve çocuğu kendi kendini güçlendirme sürecinin merkezine koyar.

CHILD-UP, bir yanda çocukların eylemliliği diğer yanda ise çocuklar ve yetişkinler arasındaki diyalojik etkileşimler arasındaki ilişkinin önemine vurgu yapar. CHILD-UP, bu diyalojik etkileşimi kolaylaştıran yetişkinlerin, göçmen çocuklara eylemliliği kullanarak kendi sosyal durumlarını değiştirme fırsatı sunduğunu göstermeyi amaçlamaktadır. CHILD-UP'ta entegrasyon hibrit olarak kabul edilir ve hem göçmen hem de göçmen olmayan çocukların katkılarına dayanır.

CHILD-UP, Horizon 2020 tarafından finanse edilen bir projedir. Modena Üniversitesi ve Reggio Emilia tarafından koordine edilmektedir.

Tür
Doküman (doğrudan kanıt)
Ülke
Almanya; Belçika; Büyük Britanya; Finlandiya; Fransa; Hollanda; İsveç; İtalya; Polonya
Dil
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Okul seviyesi
İlkokul; Okul öncesi; Ortaokul
Müdahale seviyesi
Hedefe yönelik
Müdahale yoğunluğu
Sürekli
Hibe kaynağı
Avrupa Fonları

Yorumlar

Bir yorum ekle

Bu kaynak aşağıdaki alanlara / alt alanlara aittir. :