RefugeesWellSchool

Resim: RefugeeWellSchool logo

RefugeesWellSchool (RWS), altı Avrupa ülkesindeki yedi ortak tarafından yürütülen ve Avrupa tarafından finanse edilen bir Horizon 2020 projesidir. Genel amacı, ergenlik dönemindeki mülteci ve göçmen gençlerin ruhsal iyi oluşlarını geliştirmede önleyici, okul temelli müdahalelerin kanıta dayalı rolünü daha da iyileştirerek bunların çeşitli eğitim ortamlarında uygulanabilmesini sağlamaktır.

RWS projesinde, önleyici programların okul bağlamında sahip olabileceği etkiyi daha iyi anlamak için aşağıdaki beş önleyici, okul temelli müdahalenin etkililiği ve uygulama süreci değerlendirilmektedir:

  •  Hizmet İçi Öğretmen Yetiştirme ve Eğitiminde İyileştirme Teknikleri;
  •  Sınıfta Drama Terapisi programı;
  •  Okula hoş geldiniz;
  •      PIER ('Akran Entegrasyonu ve Gelişimi ile ilgili Kaynak') müdahalesi;
  •  Hizmet İçi Öğretmen Eğitimi.

RWS, bu beş farklı müdahalenin etkinliğini, bu müdahalelerde yer alan mülteci ve göçmen ergenlerin ruhsal iyi oluşları ile ilgili olarak inceler. RWS, aşağıdakilere bakarak "ruhsal iyi oluş"la ilgili geniş bir kavram kullanır:

  • Ruh sağlığıyla ilgili sorunların azalması;
  • Psikolojik dayanıklılığın artması;
  • Sosyal destek ağlarının ve etnik gruplar arasındaki olumlu ilişkilerin artması;
  • Okula devam ve okula aidiyet duygusu.

Uygulama ve çalışmaların sonuçları katılımcılar, okullarda çocuklarla çalışan profesyoneller, kamuoyu, politika yapıcılar ve akademisyenler ile paylaşılacaktır.

Tür
Uygulama (doğrudan kanıt)
Ülke
Belçika; Büyük Britanya; Danimarka; Finlandiya; İsveç; Norveç
Dil
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; RU; SK; SR; SV; TR
Okul seviyesi
Ortaokul
Müdahale seviyesi
Hedefe yönelik
Müdahale yoğunluğu
Sürekli
Hibe kaynağı
Avrupa Fonları

Yorumlar

Bir yorum ekle