Sınıf iklimiyle ilgili biçimlendirici değerlendirme aracı

Sınıf iklimiyle ilgili biçimlendirici değerlendirme aracı, “AB'de sosyal ve duygusal eğitimin değerlendirilmesine yönelik biçimlendirici, kapsayıcı, tüm okul yaklaşımı” raporu bağlamında geliştirilmiştir. Sınıf iklimiyle ilgili kapsamlı ve bütüncül bir değerlendirme yapılmasını sağlamayı ve öğretmenlerin öğrencileriyle birlikte sınıfta olumlu değişiklikler yapmalarına rehberlik etmeyi amaçlamaktadır.

Söz konusu araç, sınıf ikliminin kalitesini değerlendirmeye yönelik dokuz göstergeden oluşmaktadır:

  • Kültürel duyarlılık ve sosyal içerme,
  • Zorbalığa karşı korunmayı ve zorbalığı önlemeyi de içeren güvenlik duygusu,
  • Pozitif (olumlu) sınıf yönetimi,
  • Özenli ve ilgili öğretmen-öğrenci ilişkisi,
  • Destekleyici akran ilişkileri,
  • İşbirlikçi öğrenme de dahil olmak üzere işbirliği,
  • Anlamlı öğrenme etkinliklerine öğrencilerin aktif katılımı,
  • Sınıftaki tüm öğrenciler için zorluklar ve yüksek beklentiler,
  • Sınıf kararlarına öğrenci katılımı da dahil olmak üzere Öğrencinin Sesi.

Dokuz gösterge, öğretmenlere ve öğrencilere her alanda güçlü yönleri ve iyileştirme hedeflerini belirlemelerine yardımcı olmak için bir anket aracılığıyla sunulur. Araç, kültürel olarak anlamlı ve gelişimsel olarak uygun olması için sınıf öğretmenleri tarafından kendi gruplarının doğasına göre uyarlanabilir.

Tür
Doküman (doğrudan kanıt)
Ülke
İrlanda; İtalya; Malta
Dil
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Okul seviyesi
İlkokul; Okul öncesi; Ortaokul
Müdahale seviyesi
Evrensel
Müdahale yoğunluğu
Sürekli
Hibe kaynağı
Avrupa Fonları

Yorumlar

Bir yorum ekle

Bonjour, L'outil d'évaluation formative que vous proposez m'intéresse. J'aimerais accéder au questionnaire à réaliser en classe. Pourriez- vous m'indiquer le lien, SVP. Cordialement Estelle Tricoire

Çevir (Sadece kayıtlı kullanıcılar)