Practice Enterprise (Uygulamalı şirket simülasyonu) (RUSESL) ile erken okul terkinin azaltılması

RUSESL projesinin temel amacı, genellikle göz ardı edilen bir hedef grup olan ortaokuldan sonraki yıllardaki öğrenciler için erken okul terkini (EOT) önlemektir, çünkü ESL'nin yasal tanımı, 16 yaşından önce veya 3 yıllık ilköğretim sonrasındaki eğitimi tamamlamadan önce okulu bırakmayı ifade etmektedir.

Projede, Practice Enterprise (PE) metodolojisi uygulanmıştır. PE, gerçek bir işletmenin operasyonlarını simüle eden ve eğitim alan kişiler tarafından işletilen bir şirkettir. Katılımcılar bir takımda nasıl çalışılacağını, sorumluluk almayı, öz- inisiyatif geliştirmeyi ve temel, mesleki ve teknik becerilerini iyileştirmeyi öğrenirler.

Erasmus+ tarafından finanse edilen projede, kapsamlı kılavuzlar ve raporlar oluşturulmuştur (beş dilde):

  • Ulusal raporlarda; EOT ve gençlerin istihdam durumuna ilişkin veriler ve istatistikler, EOT'nin nedenlerinin belirlenmesi ve okullarda rehberlikle ilgili iyi uygulamaların toplanması hakkında bilgiler yer almaktadır.
  • Karşılaştırmalı raporda; AB perspektifini de sürdürerek ortak ülkelerde PE yaklaşımının uygulanmasına yönelik müşterek bir müdahale metodolojisi sunulmaktadır.
  • Uygulama kılavuzunda; PE metodolojisi, PE uygulama ve değerlendirme yöntemlerine ilişkin örnekler de dahil olmak üzere diğer raporlardan ve pilot uygulama deneyimlerinden edinilen bilgilere dayalı olarak eksiksiz bir şekilde anlatılmaktadır.
Dosyalar
Detailed Description
Bağlantılar
RUSESL website
Tür
Doküman (dolaylı kanıt)
Ülke
Almanya; Bulgaristan; İspanya; İtalya; Litvanya
Dil
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Okul seviyesi
Ortaokul
Müdahale seviyesi
Hedefe yönelik
Müdahale yoğunluğu
Dönemsel
Hibe kaynağı
Avrupa Fonları

Yorumlar

Bir yorum ekle