Avrupa'daki Göçmen Çocuklar için İki Dilde hazırlanan Destekleyici Materyal (AVIOR)

Resim: AVIOR project logo

Erasmus+ tarafından finanse edilen AVIOR projesi; iki dilli materyaller kullanarak, öğretmen mesleki yetkinliğini geliştirerek ve göçmen aile katılımını artırarak göçmen çocukların temel matematik ve okuryazarlık becerilerini geliştirmeyi ve ilgili ülkelerin vatandaşı olan ve olmayan öğrenciler arasındaki başarı farkını azaltmayı amaçladı. AVIOR, Aralık 2016'dan Ağustos 2019'a kadar yürütülmüştür.

AVIOR projesinde, üç yönlü bir yaklaşım benimsenmiştir:

1) İki dilli kaynaklar: Yüksek kaliteli materyallerin tercüme edilmesi ve uyarlanması

2) Kapsayıcı çok dilli sınıflar oluşturmada öğretmen yetkinliğinin geliştirilmesi

3) Öğretmenler ve ebeveynler arasında işbirlikçi ağların oluşturulması

Avrupa’da yer alan 10 şehir, kasaba ve köylerdeki 48 anaokulu ve ilkokul öğretmeni, ailelerin sınıfa kendi dillerinde hikayeler okumasını sağlayarak ebeveynlerin sınıfa katılımını teşvik ederken öğretmen hikayeyi okul dilinde tekrar etti ve/veya öğretmenler, ebeveynlerle çocuklarıyla pratik yapmak için hangi materyallerin eve götürüleceğini tartıştı.

Çıktılar:

  • Birçok dilde hazırlanan iki dilli materyaller
  • Dört ülkedeki çalışma ziyareti raporları ve videoları
  • Ebeveyn katılımıyla ilgili vaka çalışmaları ve sentez raporları
  • Çok dilli öğretim materyallerinin çeviri sürecine ilişkin kullanıcı kılavuzu
  • Öğretmenler için Uygulama Çalışmaları
  • Tüm sonuçlardan ve kılavuzlardan uygulamaya yönelik kapsamlı bir genel değerlendirme içeren el kitabı
Tür
Uygulama (doğrudan kanıt)
Ülke
Almanya; Estonya; Hollanda; Hırvatistan; İtalya; Yunanistan
Dil
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Okul seviyesi
İlkokul; Okul öncesi
Müdahale seviyesi
Hedefe yönelik
Müdahale yoğunluğu
Dönemsel
Hibe kaynağı
Avrupa Fonları; Finansman yok

Yorumlar

Bir yorum ekle