Erkek çocuklar ve Genç Erkekler için Mentor olarak Spor Öğrencileri (SSaMs)

Resim: SSaMs project logo

SSaMs projesinin amacı, erkek çocuklarının ve genç erkeklerin eğitim durumunu iyileştirmek ve cinsiyete duyarlı mentorluk ve spor yoluyla erken okul terkini önlemekti. Erasmus+ programının temelinde yatan gerekçe, spor alanında çalışan birçok kişinin erkek çocuklara halihazırda sağlıkla ilgili ve sosyal konularda rehberlik sağladığı, ancak bunu etkin bir şekilde yapacak eğitimden yoksun olmasıydı.

Proje ortakları, lisans düzeyinde eğitim gören spor öğrencilerinin bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik bir yüksek öğrenim kursu hazırlamak için işbirliği yaptı. Kurs içeriği, Mengage tarafından geliştirilen mevcut eğitim materyallerine dayanmaktaydı. Bu öğrenciler, daha sonra okulda başarısız olan ve erken okul terki riski taşıyan genç erkeklere etkili mentorluk desteği sağlamak için öğrendiklerini mesleki ortamlarda uygulayabilmekteler. Bu yaklaşım, genç erkekleri okulda kalmaya ve eğitim kazanımlarını/sonuçlarını iyileştirmeye motive etmek içindir.

Proje, cinsiyete duyarlı rehberlik konusunda eğitim alan spor öğrencilerinin beceri ve bilgilerini (ve istihdam edilebilirliğini) artırdı ve altı proje ülkesindeki yerel topluluklar, kuruluşlar ve okullar ile yüksek öğretim kurumu çalışmalarını destekledi.

Proje sonuçları, öğrencilere yönelik öğrenme materyalleri ile öğretim görevlilerine yönelik materyaller içermektedir. Söz konusu materyaller, beş dilde hazırlanmıştır.

Tür
Doküman (dolaylı kanıt)
Ülke
Büyük Britanya; İrlanda; İspanya; İtalya; Yunanistan; Çek Cumhuriyeti
Dil
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Okul seviyesi
İlkokul; Okul öncesi; Ortaokul
Müdahale seviyesi
Hedefe yönelik
Müdahale yoğunluğu
Dönemsel
Hibe kaynağı
Avrupa Fonları

Yorumlar

Bir yorum ekle