Eğitsel Diyalog Analizi için Öğretmen Planı (T-SEDA)

T-SEDA, sınıf diyaloğu kullanımlarını desteklemek için tüm eğitim seviyelerindeki öğretmenler için tasarlanmış kapsamlı bir multimedya kaynağıdır. Öğretmenlerin, öğretmen liderliğindeki sorgulama yoluyla kendi diyalojik sınıf uygulamalarını sistematik olarak incelemelerine ve geliştirmelerine yardımcı olur. Yerel düzeydeki kolaylaştırıcı akran mentorluğunun sağladığı koordinasyon ve girdiler; ölçeklenebilirliği, sürdürülebilirliği ve yerel mülkiyeti teşvik eder.

'Sınıf diyaloğu', insanların başkalarının fikirleri üzerine inşa ettiği ve saygılı bir şekilde birbiriyle tartıştığı öğrenci-öğretmen ve akran grubu konuşmasının üretken biçimlerini ifade eder. Bu, öğrencilerin sınıf etkinliklerine katılımını artırır ve derslerdeki öğrenimi destekler.

T-SEDA seti, tüm eğitim seviyelerindeki uygulayıcıları kendi sorgulama ve etki faaliyetlerini yöneterek diyalojik sınıf uygulamaları geliştirmede destekleyen, araştırmaya dayalı, açık bir multimedya kaynağıdır. Temel araçları arasında diyalojik öğretim uygulamasında öz değerlendirme, yansıtıcı sorgulama konusunda rehberlik ile sınıf etkileşiminin diyalojik biçimlerini sistematik olarak gözlemlemek ve kaydetmek için bir kodlama şeması ve açıklayıcı videolar yer almaktadır.

T-SEDA, Cambridge Üniversitesi'ndeki araştırmacılar ve uygulayıcı öğretmenler tarafından geliştirilmiştir. Farklı ülkeler, yaş grupları ve konu alanlarındaki bir dizi eğitim kurumunda, ilgili ekibin dışında, 360'tan fazla uygulayıcı tarafından kullanılmıştır. Uygulamalar üzerindeki etkileri, dökümante edilmiştir.

Tür
Doküman (doğrudan kanıt)
Ülke
Büyük Britanya; İspanya
Dil
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Okul seviyesi
İlkokul; Okul öncesi; Ortaokul
Müdahale seviyesi
Evrensel
Müdahale yoğunluğu
Sürekli
Hibe kaynağı
Ulusal hükümet; Yerel finansman

Yorumlar

Bir yorum ekle