Okulda kültürlerarası mentorluk araçlarının ve uygulamalarının artırılmasına yönelik değerlendirme ortamı (E-EVALINTO)

Resim: E-EVALINTO logo

E-EVALINTO; göçmen öğrenciler arasında erken okul terkini azaltmak ve kültürlerarasılığın değerini tanımak için akran danışmanlığını teşvik etmenin yanı sıra kültürlerarası bağlamlar için oluşturulan aktiviteleri değerlendirmek, yönetmek ve geliştirmek için bir BİT çerçevesi geliştirmeyi amaçlar. Erasmus+ tarafından finanse edilen proje, karar verme süreçlerine ve analiz edilen durumlarda farklı kalıpların tanımlanmasına odaklanır.

Erken okul terkiyle mücadele, AB 2020 stratejisi çerçevesinde belirlenen önceliklerde gösterildiği gibi, gençlerin fırsatlarını iyileştirmeye ve akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi desteklemeye yönelik bir adımdır. E-EVALINTO projesi, göçmen ve göçmen olmayan öğrenciler arasındaki farkları azaltmak için bir erken müdahale stratejisi uygulamayı amaçlamaktadır.

Projede; aşağıdaki belirtilen unsurlar geliştirilerek, kültürlerarası konuları okul bağlamlarında değerlendirmek için bir çerçeve görevi gören bir dizi araç ve uygulamadan oluşan bir BİT ortamı tarafından desteklenen kültürlerarası mentorluk programlarının ve aktivitelerinin uygulanılmasına odaklanılmaktadır:

  • Göçmen geçmişi olan genç öğrencilerde erken okul terkini azaltmak için akran mentorluğu aktivitelerine dayalı bir önleme ve erken müdahale stratejisi.
  • Kültürlerarası bağlamlar için aktiviteleri değerlendirmek, yönetmek ve geliştirmek için bir BİT çerçevesi
Tür
Uygulama (dolaylı kanıt)
Ülke
İrlanda; İspanya; İtalya; Kıbrıs; Polonya
Dil
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Okul seviyesi
Ortaokul
Müdahale seviyesi
Hedefe yönelik
Müdahale yoğunluğu
Dönemsel
Hibe kaynağı
Avrupa Fonları

Yorumlar

Bir yorum ekle