Ukraynalı mülteciler için eğitim ve destek

Burada genç Ukraynalı mültecilerin AB Üye Devletleri ve Erasmus+ ülkelerinin eğitim sistemlerine entegrasyonunu desteklemeye yönelik bir dizi makale ve kaynak bulacaksınız. Bu sayfa, en yeni bilgilerle düzenli olarak güncellenecektir.

Çevrimiçi Ukraynaca platformlar ve kaynaklar

Ukrayna'da çevrimiçi eğitim kaynakları: olumsuz koşullar altında Ukrayna'da eğitim: 14 Mart'tan bu yana, Ukrayna'nın çoğu bölgesinde uzaktan eğitim sayesinde eğitim yeniden başlamıştır. Ukraynalı öğrenciler, ülke içinde ve dışında çevrimiçi Ukraynaca eğitim materyallerine erişebilmektedirler.

Kriz zamanlarında okul eğitimi ve dayanışma

Çok yönlülük yaklaşımıyla tarih öğretimi üzerine anket: George Santayana, "Geçmişi hatırlayamayanlar, onu tekrarlamaya mahkûmdurlar" sözüyle anılır ve bu bağlamda tarih eğitimi, tarihsel olaylarla ilgili karşıt görüşleri göstererek kolektif belleğimizi güçlendirebilir. Bu ankette tarih eğitiminde çok yönlülük konusundaki görüşlerinizi soruyoruz.

Avrupa'daki geçmiş savaşlardan tarih öğretimi hakkında çıkarılan dersler: Ukrayna'daki savaş gibi çatışma dönemlerinde, tarihi anlatılar ve bunların nasıl öğretildiği sorusu yeni bir inceleme altına alınır. Bu öğretici kaynakta, tarih öğretmenlerinin konuyu tüm öğrenciler için anlamlı kılmak için çekişme ve farklılıkları nasıl tartışabilecekleri incelenecektir.

Avrupa'daki okulların, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline gösterdiği tepkiler: Kıtadaki sınıflar ve okul idareleri, Ukrayna ile dayanışmayı ifade etmek için seferber oldu ve öğretmenler öğrencilerin sorularını yanıtlamayı görev edindiler. Bu makalede, bazı övgüye değer fikirlere ve uygulamalara vurgu yapılmaktadır.

Eğitimin silahlı çatışmalardaki saldırılara karşı korunması: Bir çatışma veya savaşta dahi eğitim hakkının gözetilmesi ve çocuklara, eğitim personeline veya okullara zarar verilmemesi esastır. Silahlı çatışmalar ve diğer acil durumlarda eğitimi korumaya yönelik çeşitli uluslararası çabalar bulunmaktadır.

2016 yılından itibaren Ukrayna eğitim sistemiyle ilgili bilgiler: 2016 yılında başlayan eğitim reformu, Ukrayna’daki eğitim sistemiyle ilgili birçok değişikliği beraberinde getirmiştir.

Mülteci eğitimi

Supporting the inclusion of displaced children from Ukraine in education: considerations, key principles and practices for the school year 2022-2023: This Staff Working Document aims at pooling the currently available collective experience and knowledge and provide information on good practice and practical insights to support EU Member States in the inclusion of displaced children from Ukraine in education. It was written by the Commission services in consultation with the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), the United Nations Children’s Fund (UNICEF), representatives of ministries of education, stakeholder organisations that met in peer learning events between March and June 2022, and with experts from the Network working on the social dimension of education and training (NESET).

Ukraynalı mülteci çocuklara Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımının Sağlanması: Yeni gelen Ukraynalı mültecilerin önemli bir kısmı küçük çocuklardan oluşmaktadır. Onları Avrupa'daki Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımı (EÇEB) merkezlerinde nasıl karşılayabiliriz?

Ukraynalı mültecilerin ortaokul sınıflarına dahil edilmesi: Ya öğrenciler bulundukları ülkedeki ana dili bilmiyorlarsa?: Son birkaç hafta içinde, yaklaşık 5 milyon Ukraynalı sınırı geçerek Avrupa Birliği'ne giriş yaptı. Ukrayna Eğitim Bakanlığı, tüm ortaokul öğrencileri için çevrimiçi öğrenim sistemi kurma konusunda mükemmel bir iş çıkarmış olsa da halen üstesinden gelinmesi gereken başka engeller söz konusudur. SIRIUS Network'ten Mialy Dermish, Ukraynalı öğrenciler için sosyal ve dilsel katılım ve eğitimde başarı için izlemeleri gereken yollar üzerine düşünüyor.

Bağlantı kurma ve süreklilik yoluyla mülteci öğrencilerin ruh sağlıklarını ve iyi oluşlarını (bütünsel sağlık) desteklemek: Savaş deneyimi, tanıdık çevreden ani kaçış ve akrabalarla ilgili endişeler, mülteci çocukların ruh sağlıkları ve iyi oluşları üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Bu aynı zamanda onların öğrenme deneyimlerini de etkileyecektir. Bu nedenle, özellikle şu anda çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapanlar olmak üzere tüm okulların “mülteciler konusunda yetkinliğe sahip” olmaları önemlidir.

AB üyesi Ülkelerin mülteci öğrenciler için öğretmen bulma süreci: AB Eğitim Bakanlıklarından temsilciler arasında yapılan akran öğrenimi değerlendirme toplantısında, mülteci öğrenciler için öğretmenlerin nasıl bulunacağı incelendi. Bu toplantı, Ukrayna için AB Eğitim Dayanışma Grubu - Okullar Çalışma Grubu'nun bir parçası olarak, 4 Nisan 2022'de gerçekleştirildi.

Ukraynalı okul öğrencilerinin niteliklerinin (yeterlilik) tanınması: Mültecilerin kendi ülkelerinde kazanmış oldukları nitelikleri tanımak ve ulaşılan eğitim düzeyini anlamak, yüksek öğretime ve işgücü piyasasına erişimde önemli bir rol oynamaktadır.

Kapsayıcı eğitim ve vatandaşlık eğitiminde ilham verici uygulamalar derlemesi/incelemesi: Bu yayında, AB genelinde eğitim ve öğretim sistemlerinin kapsayıcılığını geliştirmeye çabalayan politika yapıcılar ve uygulayıcılar için fikir ve esinlenme sağlamayı amaçlayan çok çeşitli, kapsamlı ve ilham verici uygulamalar sunulmuştur. Ayrıca, kapsayıcı eğitimin önemi ve katma değeri hakkında giderek artan sayıda bulgunun geliştirilmesine katkıda bulunmak amaçlanmıştır. (2021)

Inclusion of young refugees and migrants through education: The Thematic Fiche on Inclusion of young refugees and migrants through education was produced by the members of the ET 2020 Working Group on Promoting Common Values and Inclusive Education. (2020)

Öğretmenler ve okul liderleri için PAESIC kaynakları: PAESIC (Sınıfta Gelişmiş Sosyal İçerme için Pedagojik Yaklaşımlar'ın kısaltması); ilkokul öğretmenlerini, öncelikle mülteci ve göçmen kökenli öğrenciler olmak üzere sınıfta sosyal içermeyi geliştirmede desteklemek amacıyla tasarlanmış KA2 Erasmus+ projesidir. (2020)

Education Talks: Metrolingualism, superdiversity and European classrooms: Have you ever heard of metrolingualism and superdiversity? And do you know what it takes to teach a multilingual classroom? Expand your knowledge in this interview with Thomas Fritz, head of lernraum.wien, institute for multilingualism, integration and education. (2018)

Migrants in European schools: learning and maintaining languages: Supporting newly arrived migrant children to master the language of schooling alongside maintaining and further developing their personal linguistic repertoire is key for their successful reception and integration, as well as successful teaching. (2018)

Preparing teachers for diversity: the role of Initial Teacher Education: Even though the diversity found in European societies is not a new phenomenon, its nature is rapidly changing. Europe is becoming increasingly diverse due to intra-European mobility, international migration and globalisation. (2017)

Konuyla ilgili daha fazla bilgi edinmek için, ‘Göçmen öğrenciler’ etiketini kullanarak School Education Gateway'e göz atmaktan çekinmeyin.

Mesleki gelişim kursları

22 Nisan 2022: Okuldaki mülteci çocukların ruh sağlığını ve iyi oluşlarını desteklemeye yönelik web semineri

6 Mayıs 2022: Sınıfta yeni gelen mültecilerin karşılanmasıyla ilgili web semineri

13 Mayıs 2022: Mülteci eğitiminde öğretmen eğitimi ve mesleki gelişim üzerine bir web semineri

23 Mayıs - 6 Haziran 2022: Öğretmenler için göçmenlerin ve mültecilerin okullara entegrasyonu konusunda mesleki gelişim kursu

4-20 July 2022: Professional development course for teachers on engaging non-native language speakers in the classroom

14 July 2022: Learning and care for the youngest refugees – a critical priority across Europe

Daha fazla kurs materyali için, School Education Gateway kurs kataloğuna göz atmaktan çekinmeyin.

Diğer öğretmenlerle iletişime geçin

Okul personelinin (öğretmenler, okul müdürleri, kütüphaneciler vb.) iletişim kurması, işbirliği yapması ve paylaşım yapması için oluşturulmuş çevrimiçi topluluk olan eTwinning’e katılın. Göçmenlerin ve mültecilerin okula entegrasyonu ile ilgili belirli tartışma grupları aracılığıyla ve Ukraynalı öğretmenler ve öğrenciler için topluluk odaklı dayanışma ve destekleyici faaliyetleri paylaşarak, eTwinning, Ukraynalı öğretmenleri ve öğrencileri desteklemektedir.

Okuldaki göçmenlerin ve mültecilerin entegrasyonu: Göçmenleri ve mültecileri yeni okul ortamlarında iyi bir şekilde karşılamanın en etkili yolları nelerdir? eTwinning topluluğu tarafından öğretmenlere ve öğrencilere destek sunmak için gerçekleştirilen eylemlerin bir parçası olarak, “Okuldaki göçmenlerin ve mültecilerin Entegrasyonu” adlı Özel eTwinning Grubu’nun odağı, mültecileri destekleyen öğretmenleri güçlendirme konusunu da kapsayacak şekilde genişletildi. Grup, bu çocukların eğitim ve öğretim hakkını güvence altına alma ve onlara bir normallik duygusu sağlama zorluğuyla karşı karşıya kalan Avrupa’daki öğretmenleri destekleyerek yaşanan savaş ve yerinden edilme travmasını hafifletmeye çalışmayı amaçlamaktadır.