Språk, kultur och identitet i en irländsk grundskola

Bild: lassedesignen / Adobe Stock

David Little, Trinity College Dublin, och Déirdre Kirwan, tidigare rektor på Scoil Bhríde (Cailíní) i Blanchardstown diskuterar språkets och kulturens betydelse för att forma elevernas identiteter i en omgivning som består av flera språk och kulturer.

Skolan i fokus

Diskussionerna sker med utgångspunkt i den flerspråkiga metoden för inkludering i utbildning som utvecklats av Scoil Bhríde (Cailíní) (St Brigids skola för flickor) i Blanchardstown, en av Dublins västra förorter. Elever från invandrarfamiljer började på skolan i mitten av 1990-talet, och 2015 hade 80 procent av skolans elever ett hemspråk som inte var engelska eller iriska. De flesta av dessa 80 procent kunde endast lite eller ingen engelska när de började skolan vid 4,5 års ålder. Totalt fanns det mer än 50 olika hemspråk i skolan.

Målet med grundskolan

I den irländska läroplanen för grundskolan (1999) anges att man vill att eleverna ska uppnå sin fulla potential som unika individer och utvecklas på ett personligt plan genom att leva och samarbeta med andra. I läroplanen står också att barnets befintliga kunskaper och erfarenheter utgör grunden för lärandet, där de ska delta aktivt. Enligt dessa principer bör utbildningsprocessen grundas på de mångfacetterade identiteterna hos varje elevgrupp, för att steg för steg kunna utvidga dessa identiteter när lärarna hjälper sina elever att ta del av läroplanens innehåll.

Språkets och kulturens roll

När eleverna börjar skolan, har deras identitet formats av livet fram tills nu. I läroplanen står barnet i centrum och man täcker in den stora mångfalden av engelsktalande elevers språkliga, sociala och kulturella erfarenheter och därmed varierande identiteter. Den pedagogiska utmaningen är att hitta sätt att presentera läroplanens innehåll som gör att de olika identiteterna kan vidra till gruppens utbildningsupplevelse. Den här utmaningen är många gånger större för skolor som Scoil Bhríde (Cailíní), där mångfald sett till befintlig kunskap och erfarenheter har sin grund i språklig mångfald.

Inkludera hemspråk i klassrumsundervisningen

När antalet elever från invandrarfamiljer steg, insåg rektorn och lärarna på Scoil Bhríde (Cailíní) att etiken i läroplanen innebar att de behövde göra plats för elevernas hemspråk i klassrumsundervisningen. Därmed fattade de ett drastiskt beslut om att uppmuntra elever från invandrarfamiljer att använda sina hemspråk både i och utanför klassrummen. Lärarna kan inte språken och därmed fick de tre funktioner vid kommunikationen i klassrummet: som ett kommunikationssätt mellan elever med samma eller närbesläktade hemspråk, för att kunna visa att "så här säger vi på mitt språk" och som en källa till språkliga vinklar och insikter. Genom att inkludera hemspråket kunde samtliga elever utveckla en mycket god språkmedvetenhet.

Mot en kompetens med flerspråkig identitet

En av de viktigaste funktionerna i grundskolan är att utveckla elevernas färdigheter. På Scoil Bhríde (Cailíní) uppmuntrade man elever från invandrarfamiljer att med hjälp av sina föräldrar överföra sina nya färdigheter i engelska och iriska (det andra obligatoriska språket i läroplanen) till sitt hemspråk. På det här sättet förstärktes de flerspråkiga identiteterna av flerspråkiga färdigheter, som innebar att eleverna fick tillgång till den kunskapskultur som bidragit till forma föräldrarnas utbildning.

Mer information

Vi berättar mer om den här frågan och andra saker i vår bok Engaging with Linguistic Diversity. Publikationen Language and Languages in the Primary School: Some Guidelines for Teachers innehåller också många exempel på elevers arbete på engelska, iriska, hemspråk och franska.


David Little

David Little har varit ansvarig för Centre for Language and Communication Studies och rektor för School of Linguistic, Speech and Communication Sciences vid Trinity College Dublin.

.

Déirdre Kirwan

Déirdre Kirwan var rektor för Scoil Bhríde (Cailíní) i Dublin 1987–2015. Hon utsågs till europeisk språkambassadör 2008 och fick sin doktorsexamen från Trinity College 2009.

.