Lärare och skolledare

Det finns mer än 5 miljoner lärare i Europa. Deras kunskaper, färdigheter och attityder är mycket viktiga och kvaliteten på deras undervisning har en direkt inverkan på elevernas resultat. På samma gång ökar och förändras de krav som ställs på lärare, vilket innebär att de behöver stöd för att kontinuerligt kunna utveckla sina egna kunskaper och färdigheter. Det är därför viktigt att de får professionell utveckling av högsta kvalitet, allt från den grundläggande lärarutbildningen till stöd i början av karriären för nya lärare som följs upp av möjligheter till kontinuerlig professionell utveckling under hela deras karriärer.

Ledarskap har en mycket viktig roll när det gäller att skapa förutsättningar för framgång på alla utbildningsnivåer och i alla utbildningssystem. Skolledare – som inte bara omfattar rektorer – har en viktig roll för att binda samman skolor, olika utbildningsnivåer, familjer och arbetsmarknaden samt det lokala samhället. Alla dessa aktörer arbetar mot det gemensamma målet att öka antalet elever som slutför sin utbildning.

I den här sektionen hittar du artiklar och annat material inom det här området. Läs mer om det här området på Europeiska kommissionens webbplats. För att läsa mer om andra områden, använd menyn överst på sidan.

Senaste innehåll

Utvald video