Inkluderande undervisning och insatser för elever som lämnar skolan i förtid

Vägarna för elevernas inlärning riskerar att splittras på många olika sätt, vilket kan leda till underprestationer och till och med att de slutar skolan i förtid. Övergångar mellan årskurser och skoltyper kan innebära svårigheter för eleverna men kan också visa symptom på andra problem. Även tillgång till utbildning är ett problem för många unga människor.

En av tio unga européer lämnar utbildningen utan de färdigheter och kvalifikationer som nu anses nödvändiga för att med framgång kunna ta steget ut i arbetslivet och för aktivt deltagande i dagens samhälle, vilket innebär risk för arbetslöshet, social utestängning och fattigdom.

Det finns många anledningar till varför en del ungdomar slutar utbildningen i förtid: personliga problem eller problem inom familjen, inlärningssvårigheter eller en utsatt socioekonomisk situation. Dock är utbildningssystemen och skolklimatet också viktiga faktorer som avgör om eleverna engagerar sig eller inte. Vägarna går genom olika inlärningssätt och sätt att vara. Detta kan vara positivt för eleverna om vägarna är flexibla och gör det möjligt för föräldrar och elever att fatta välgrundade beslut.

En ”strategi där hela skolan deltar” behövs där hela skolans värld (rektorer, personal, elever och familjer) engagerar sig i samlade och gemensamma åtgärder i nära samarbete med externa aktörer och hela samhället.

I den här sektionen hittar du artiklar och annat material inom det här området. Läs mer om det här området på Europeiska kommissionens webbplats. För att läsa mer om andra områden, använd menyn överst på sidan.

Senaste innehåll

Utvald video

Länkar

Få mer info om Erasmus+ finansierade möjligheter för skolor och lärare

Besök eTwinning-plattformenför skolpartnerskap

Gå till Europeiska verktygslådan för skolor för mer information om hur du kan hantera avhopp från skolan