Förskolan

Förskolan kan lägga grunden till framgång senare i livet, dvs. bättre utbildning, hälsa och jobb och att man kommer in i samhället. Det gäller särskilt barn från utsatta miljöer. Kommissionen har tagit fram prioriteringar för förskolan med målet att förbättra tillgången till och kvaliteten på system och tjänster från födseln till början av den obligatoriska skolan.

I den här sektionen hittar du artiklar och annat material inom det här området. Läs mer om det här området på Europeiska kommissionens webbplats.För att läsa mer om andra områden, använd menyn överst på sidan.

Senaste innehåll