Kulturell medvetenhet och kulturella uttryck

Unga människor bör få möjlighet att utveckla full förståelse och respekt för hur idéer och åsikter kommuniceras och hur de uttrycks kreativt i olika kulturer och genom olika former av media. Detta kan omfatta tryckt text (böcker, tidningar), webbplatser, teater, film, dans, spel, konst och design samt musik.

Tiden i skolan är en annan möjlighet för unga människor att utveckla sin känsla för en kulturell identitet. De behöver dessa färdigheter för att på ett kreativt sätt kunna uttrycka och tolka idéer, erfarenheter och känslor med empati. Detta kan göras på många olika sätt (inklusive ämnesövergripande undervisning) och med olika former av media, inte bara de traditionella ”konstformerna”.

Skolorna kan arbeta tillsammans med externa organisationer för att skapa olika typer av inlärningsupplevelser.

I det här avsnittet finns artiklar och annat material i ämnet. Läs mer om ämnet på Europeiska kommissionens webbplats. För att läsa om andra ämnen använder du menyn längst upp på sidan.

Senaste innehåll