Medborgarskap

Europas länder behöver medborgare som engagerar sig i det sociala och politiska livet inte bara för att säkerställa att grundläggande demokratiska värderingar är levande bland enskilda och i samhället, utan även för att främja social sammanhållning i en tid med ökande social och kulturell mångfald, vilket innebär att ungdomar måste få de rätta kunskaperna, färdigheterna och attityderna. Att utveckla social och medborgerlig kompetens och att främja rättvisa, social sammanhållning och aktivt medborgarskap inom utbildning är alltjämt ett viktigt mål för Utbildning 2020. Att skapa effektiva strategier för att nå detta mål är en stor utmaning för beslutsfattare och yrkesverksamma.

I den här sektionen hittar du artiklar och annat material inom det här området. Läs mer om det här området på Europeiska kommissionens webbplats. För att läsa mer om andra områden, använd menyn överst på sidan.

Senaste innehåll

Utvald video

Länkar

Få mer info om Erasmus+ finansierade möjligheter för skolor och lärare

- Besök eTwinning-plattformenför skolpartnerskap