Om Teacher Academy

Nyckeln till att stärka europeiska lärare så att de kan erbjuda undervisning av hög kvalitet för alla är regelbunden fortbildning. Det kan göra dem mer nöjda med sitt yrke, bidra till fortsatta förbättringar i skolan och hjälpa dem att hantera snabba förändringar i samhället. I School Education Gateways Teacher Academy finns många olika tjänster och övningar främst för lärare, skolledare och annan skolpersonal från förskola till sekundärutbildning, men även för alla som är arbetar med skolutbildning på något sätt.

Vad kan Teacher Academy erbjuda dig?

ON-SITE COURSES

KURSER PÅ PLATS
Kurser utomlands för lärare (finansiering möjlig via Erasmus+)

ONLINE COURSES

ONLINEKURSER
Kostnadsfria, öppna och tillgängliga när som helst och var som helst

TEACHING MATERIALS

UNDERVISNINGSMATERIAL
Utvecklat av EU:s institutioner, EU-finansierade projekt och deltagare i onlinekurser

WEBINARS

WEBBINARIER
Onlineevemang om olika ämnen, öppna för alla

  • 94% av deltagarna sa att de hade förändrat sin undervisning efter att ha deltagit i en onlinekurs genom Teacher Academy.
  • Mer än 2,700 kurser på plats att välja på.
  • Mer än 70 inspirerande och praktiska undervisningsmaterial (som hela tiden blir fler).

Teacher Academy pedagogiska rådgivande kommitté

Arbetsprogrammet för Teacher Academys online kurser stöds av den pedagogiska rådgivande kommittén.