Att välja en fortbildningskurs för lärare utomlands

Image: Shutterstock/ wavebreak media

Att delta i kurser för professionell utveckling är den mest omtyckta aktiviteten för anställdas rörlighet bland lärare och annan skolpersonal enligt nyckelåtgärd 1. I den här handledningen finns användbara tips för att välja ut intressanta och relevanta kurser för dig eller för din personal på skolan.

Handledningen kompletterar publikationen ”Erasmus+: A practical guide for school leaders”, som finns på sex språk.

1 – Veta vad man ger sig in på: kursinnehåll, plats och längd

Vad omfattar kursen? En tydlig redogörelse för kursens innehåll, mål, målgrupp och längd är viktig när man väljer kurs. Titta också noga på utbildningskostnader och vad som ingår i dem (t.ex. måltider, boende och /eller sociala aktiviteter).

Se till att kursen är i linje med de regler för stödberättigande som anges i Erasmus+-programhandboken som till exempel omfattar medverkande organisationer, kursens plats och längd (se ”kriterier för stödberättigande”).

2 - Innovativ didaktik som stöd för den europeiska utvecklingsplanen

Tänk på den professionella utvecklingen! Välj en kurs som ger deltagarna innovativ och praktisk professionell kompetens. De kurser som väljs måste stödja målen i skolans europeiska utvecklingsplan och de behov av professionell utveckling som anges där.

Vid valet av kurs ska även aspekter beaktas som:

 • balans mellan teori och praktik (”praktiska” aktiviteter);
 • de olika metoder som används för att aktivera deltagarna
 • flexibilitet i fråga om deltagarnas behov om så behövs (t.ex. kompetensnivåer, särskilda intresseområden)
 • lämplig användning av IKT i genomförandet av kursen och
 • erfarenheten hos kursens handledare.

Ta även reda på om kursen omfattar en förkurs och uppföljningsaktiviteter som kan förstärka lärandet under en längre tidsperiod och öka nyttan av den.

3 - Europeisk dimension: mervärdet med europeiska kurser

Få ut det mesta av er europeiska upplevelse! En europeisk kurs är ett utmärkt tillfälle för lärare att träffa och nätverka med kolleger från olika länder. Ju fler nationaliteter desto mer givande blir i allmänhet också kursupplevelsen. En bra kurs uppmuntrar till utbyte av metoder mellan deltagarna vilket bidrar till större insikter i utbildning i Europa. Detta innebär också att skolor inte bör skicka stora grupper till en kurs. Fråga kursanordnaren om kursen omfattar deltagare från andra länder och hur utbytet av praxis genomförs.

4 – Möjligheter till lärarsamarbete och eTwinning

Känner ni redan till eTwinning eller vill ni veta mer om nätverket? Varje europeisk kurs är även ett kontaktskapande seminarium där deltagarna kan börja planera andra europeiska projekt. eTwinning är ett utmärkt sätt för lärare från olika länder att samarbeta om gemensamma projekt. Här ges lärare och deras skolor möjligheter till nätverkande, kollegial kommunikation och medverkan i lärevent och samarbetsprojekt efter kursen. Undersök hur eTwinning och kollegialt utbyte beaktas i kursprogrammet.

5 – Glöm inte intygen!

Vilket erkännande kommer er nya kompetens att få? Att få ett korrekt intyg är viktigt för deltagarnas karriärutveckling. Kursanordnaren måste lämna närvarointyg och användning av Europass-Rörlighet rekommenderas också: deltagarna bör be om Europass-Rörlighet från sitt Nationella Europass-centrum och sedan låta kursarrangörerna fylla i det.

6 – Sist men inte minst…

Det är också bra att ta reda på:

 • Tas hänsyn till särskilda behov (t.ex. nedsatt rörlighet om så behövs)?
 • Är utbildningslokalen och utrustningen i linje med det innehåll som utlovas?
 • Vad har tidigare deltagare sagt om kursen?
 • Är ansökningsförfarandet till kursen enkelt och okomplicerat?
 • Finns det något socialt eller kulturellt program för deltagarna?
 • Kan kursen komma att ställas in eller flyttas?
 • Vilka avbeställningsvillkor har kursanordnarna?

Dags att hitta en kurs? Gå då till Erasmus+ Kurskatalog!