eTwinning – Det forumet för skolor i Europa

eTwinning är ett forum för skolor i Europa. Läs mer om eTwinning och hur du deltar här!

Vad är eTwinning?

eTwinning är ett forum för skolor i Europa. I eTwinning finns en plattform för personal (lärare, rektorer, bibliotekarier etc.) som arbetar på skolor i något av de deltagande europeiska länderna där de kan kommunicera, samarbeta, utveckla projekt, dela med sig och kort sagt vara en del av det mest spännande utbildningsforumet i Europa.

Syftet med eTwinning är att främja samarbeten mellan europeiska skolor genom att använda informations- och kommunikationsteknik (IKT) genom att tillhandahålla stöd, verktyg och tjänster för skolorna. I eTwinning finns även möjligheter till kostnadsfri och regelbunden fortbildning för utbildare.

Sedan 2005 har eTwinning engagerat tusentals människor inom skolan, idag (november 2016) finns det mer än 400 000 aktiva medlemmar och fler än 50 000 pågående projekt! 

eTwinning grundades av Erasmus+, Europeiska kommissionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott. eTwinning samordnas av den centrala supporttjänsten som drivs av European Schoolnet och stöds på nationell nivå av 37 nationella supporttjänster.

Samarbetsprojekt online

Hjärtat i eTwinning är samarbetsprojekten som genomförs mellan minst två olika skolor. Projekten kan röra vilket ämne som helst men det ska finnas en bra balans mellan IKT-användning och övningar i klassrummet, samtidigt som det ska passa in i den nationella läroplanen för de skolor som deltar. Föredömliga projekt belönas med nationella och europeiska kvalitetsutmärkelser, eller får ett fint erkännande genom att bli en av de två som får ta emot eTwinning-priset.

Läs den senaste utvärderingsrapporten om hur eTwinning har påverkat elevernas inlärning.

Fortbildning

I eTwinning finns många olika fortbildningsmöjligheter online på europeisk nivå för alla forummedlemmar. Här finns en möjlighet för alla att fortbilda sig, från den erfarna eTwinning-medlemmen till den som precis registrerat sig.

Här finns exempelvis utbildningsevenemang som är väldigt populära. Det är intensiva onlinekurser på 10–15 dagar inom många olika ämnen. Kurserna leds av en expert och omdfattar aktivt arbete och diskussioner mellan de deltagande lärarna.

Utvärderingsrapporten för 2015 visade att eTwinning hade förbättrat de tvärvetenskapliga kunskaperna hos 91 % av de som svarade på undersökningen och 89 % av lärarna angav att deras kunskaper i främmande språk för undervisning och i projektbaserad undervisning hade förbättrats tack vare eTwinning.

eTwinning-verktyg

Det finns flera online-verktyg som underlättar arbetet för medlemmar i eTwinning. Du kan börja med att titta på den offentliga eTwinning-portalen och läsa nyheter och projektexempel från hela eTwinning-nätverket. Här kan du även registrera dig om du inte har gjort det ännu. När du har ett konto kan du gå till eTwinning Live, som är mötesplatsen för medlemmarna. Här kan du delta i evenemang eller skapa egna, utveckla projekt, delta i eller skapa grupper för utbyte av information och bästa praxis inom olika ämnen. Du kan även delta i partnerforum och i utbildningsevenemang som förbättrar din yrkesmässiga utveckling.

När du arbetar med ett projekt har du tillgång till TwinSpace, som är ett säkert onlineverktyg där projektpartners samarbetar för att kunna slutföra sitt projekt på bästa sätt. 

Var börjar jag? eTwinnings material för självstudier

Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren medlem i eTwinning finns det material för självstudier som passar dig! Materialet har skapats för att ge stöd till eTwinning-medlemmarna och för att motivera dem till att utforska olika områden på djupet, inklusive grundläggande ämnen, kommunikation, samarbete, nätverkande och kvalitet.

Materialet är tillgängligt för alla, men framstegsformulären kan bara göras av registrerade användare. Formulären är kopplade till medlemmarnas profiler och framstegslinjen.

Ta steget och gå med i det europeiska skolsamarbetet idag! Påverka dina elever på bästa möjliga sätt och engagera dig tillsammans med dem på sätt som du aldrig tidigare kunde föreställa dig.