3. Elevstöd

3.6. Utökat lärande och lärande utanför skolan

Lärande utanför skolan kan antingen ha en strikt akademisk del eller vara en mer informell form av lärande och utveckling. Den här typen av verksamhet, som när den är förenlig och överensstämmer med utbildningsmålen, kan ge ungdomar fler möjligheter att ”glänsa”, öka deras motivation och ge dem en känsla av samhörighet med skolan som de kanske annars inte har. Lärande utanför skolan bör komplettera läroplanens mål och maximera elevens delaktighet och sociala inkludering. Det kan utvecklas i samarbete med föräldrar, lokala organisationer, myndigheter och frivilligorganisationer och tillsammans med frivilliga från lokalsamhället.

Visa mer

Resurser ( Sök alla resurser )

Observera att innehållet på resurssidorna för närvarande endast finns på engelska.

INCLUD-ED FAMILJEUTBILDNING

Familjeutbildning är en av de framgångsrika utbildningsåtgärderna inom forskningsprojektet Includ-ed. Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from education om utbildning som strategi för inkludering och social sammanhållning i Europa (Europeiska kommissionen, sjätte ramprogrammet, 2006–2011).

Områden: 3. Elevstöd; 4. Föräldramedverkan; 5. Stöd från externa aktörer

Underområden: 3.6. Utökat lärande och lärande utanför skolan; 4.4. Familjeutbildning; 5.4. Partnerskap: samhällsorganisationer och civilsamhälle

Språk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Land: Albanien; Belgien; Bulgarien; Cypern; Danmark; Estland; Finland; Frankrike; Grekland; Irland; Island; Italien; Kroatien; Lettland; Litauen; Luxembourg; Malta; Nederländerna; Nordmakedonien; Norge; Polen; Portugal; Rumänien; Serbia; Slovakien; Slovenien; Spanien; Storbritannien; Sverige; Tjeckien; Turkiet; Tyskland; Ungern; Österrike

Programmet Tutorat

Bryssels fria universitet (Université Libre de Bruxelles, ULB) inrättade 1989 ett mentorprogram som syftar till att skapa jämlikhet i fråga om möjligheter, engagemang, samarbete med skolor, kvalitet och utveckling. Programmet drivs sedan 2006 i regi av Schola ULB och är det största fria skolmentorprogrammet i huvudstadsregionen Bryssel.

Område: 3. Elevstöd

Underområden: 3.6. Utökat lärande och lärande utanför skolan; 3.7. Kontroll på elever i riskzonen; 3.11. Riktat stöd: sämre socioekonomiska förutsättningar

Språk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Land: Belgien

The Learning Train

I belgiska Antwerpen kan lärarstudenter arbeta som volontärer hos den icke-statliga organisationen Schoolbridge för att delta i initiativet "Learning Train". Genom initiativet får lärarstudenter erfarenhet av att samarbeta med invandrarföräldrar och/eller föräldrar från en missgynnad bakgrund, samtidigt som föräldrarna utvecklar färdigheter för att stödja sina barns inlärning.  Lärarstudenterna arbetar med föräldrarna och träffar dem en gång i veckan under 60–90 minuter. Stödet skräddarsys efter förälderns behov och anpassas till lektionen i skolan eller till hemläxan. Studenterna får även vägledning av Schoolbridge i sin egen inlärningsprocess för att bli lärare eller socialarbetare, eftersom de då kommer att arbeta nära skolbarnens föräldrar.

Områden: 2. Lärare; 3. Elevstöd; 4. Föräldramedverkan

Underområden: 2.3. Lärarnas grundutbildning och fortbildning; 3.6. Utökat lärande och lärande utanför skolan; 4.1. Kommunikation och information; 4.3. Utrymmen för föräldrar och föräldramedverkan i utbildningen

Språk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Land: Belgien

Visa nästa 10 resultat