3. Elevstöd

3.6. Utökat lärande och lärande utanför skolan

Lärande utanför skolan kan antingen ha en strikt akademisk del eller vara en mer informell form av lärande och utveckling. Den här typen av verksamhet, som när den är förenlig och överensstämmer med utbildningsmålen, kan ge ungdomar fler möjligheter att ”glänsa”, öka deras motivation och ge dem en känsla av samhörighet med skolan som de kanske annars inte har. Lärande utanför skolan bör komplettera läroplanens mål och maximera elevens delaktighet och sociala inkludering. Det kan utvecklas i samarbete med föräldrar, lokala organisationer, myndigheter och frivilligorganisationer och tillsammans med frivilliga från lokalsamhället.

Visa mer

Resurser ( Sök alla resurser )

Observera att innehållet på resurssidorna för närvarande endast finns på engelska.

FRUKOST-/MORGONKLUBBAR

På de irländska skolorna har man genomfört olika initiativ för att möjliggöra social inkludering och jämlikhet med hjälp av frukostklubbar, lunchklubbar, schackklubbar och läxklubbar. Skolorna lyfter fram fördelarna med att eleverna får frukost, vilket ger bättre närvaro i skolan, bättre punktlighet samt samverkan med vuxna, möjlighet för eleverna att ha roligt samtidigt som de utvecklar sociala färdigheter. Det innebär också att eleverna får den näring de behöver samtidigt som det skapas positiva band mellan skolan och familjerna.

Område: 3. Elevstöd

Underområden: 3.3. Studie- och yrkesvägledning; 3.6. Utökat lärande och lärande utanför skolan; 3.11. Riktat stöd: sämre socioekonomiska förutsättningar

Språk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Land: Irland

INCLUD-ED FAMILJEUTBILDNING

Familjeutbildning är en av de framgångsrika utbildningsåtgärderna inom forskningsprojektet Includ-ed. Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from education om utbildning som strategi för inkludering och social sammanhållning i Europa (Europeiska kommissionen, sjätte ramprogrammet, 2006–2011).

Områden: 3. Elevstöd; 4. Föräldramedverkan; 5. Stöd från externa aktörer

Underområden: 3.6. Utökat lärande och lärande utanför skolan; 4.4. Familjeutbildning; 5.4. Partnerskap: samhällsorganisationer och civilsamhälle

Språk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Land: Albanien; Belgien; Bulgarien; Cypern; Danmark; Estland; Finland; Frankrike; Grekland; Irland; Island; Italien; Kroatien; Lettland; Litauen; Luxembourg; Malta; Nederländerna; Nordmakedonien; Norge; Polen; Portugal; Rumänien; Serbia; Slovakien; Slovenien; Spanien; Storbritannien; Sverige; Tjeckien; Turkiet; Tyskland; Ungern; Österrike

ÖVERGÅNGSPROGRAM – STUDENTMENTORER FRÅN PRIMÄR- TILL SEKUNDÄRNIVÅ

I Irland förflyttas eleverna vanligtvis från primärnivån när de är tolv år och börjar i juniorcykeln (sekundärnivåns första år). För att underlätta övergången för eleverna finns en bra rådgivningstjänst som en del av läroplanen. Engagerade rådgivare finns på plats och många skolor har studentmentorer (så kallade buddies) för alla elever för att underlätta övergången. Till exempel kan åtgärden användas som en del av School Completion-programmet för att ge stöd vid övergången genom läxklubbar, introduktionsdagar, studiebesök etc. St Aidan's Community School har en årlig plan för rekrytering, utbildning och förberedande arbete för studentmentorer (efter primärnivån) som sedan förbereder eleverna under sitt sista år på primärnivå för övergången genom övningar, diskussioner och lekar.

Område: 3. Elevstöd

Underområden: 3.3. Studie- och yrkesvägledning; 3.6. Utökat lärande och lärande utanför skolan

Språk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Land: Irland

Övergångsår – en omfattande utbildningsupplevelse

Övergångsåret finns i många irländska skolor och innebär att elever (i 15-årsåldern) kan få möjlighet till en omfattande utbildningsupplevelse, för att de ska kunna förbättra sina resultat och växa som personer. Övergångsåret genomförs efter att eleven har slutfört juniorcykeln (första delen av sekundärutbildningen) och innan de studerar vidare eller genomgår yrkesförberedande utbildning. Året hjälper eleverna att göra övergången från den välstrukturerade miljön i juniorcykeln till en miljö där de måste ta större ansvar för sin egen inlärning och fatta egna beslut.

Områden: 3. Elevstöd; 5. Stöd från externa aktörer

Underområden: 3.3. Studie- och yrkesvägledning; 3.6. Utökat lärande och lärande utanför skolan; 5.3. Partnerskap: arbetsgivare och företag; 5.4. Partnerskap: samhällsorganisationer och civilsamhälle

Språk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Land: Irland

Visa nästa 10 resultat