Självbedömningsverktyg om inkludering i och kring skolan

Välkommen till Europeiska verktygslådan för skolor! Vi har tagit fram ett självbedömningsverktyg som hjälper dig att reflektera över de regler och strategier för inkludering som har införts på din skola. Du kommer även att få förslag på ytterligare förbättringar.

Självbedömningen är indelad i sju olika områden. I varje område ingår ett antal frågor/indikatorer. Dina svar kommer att ligga till grund för en individuell rapport om de områden där din skola redan verkar utföra ett bra arbete för att förebygga att elever lämnar skolan med högst grundskoleutbildning och främja inkludering, liksom andra områden där det finns utrymme för förbättringar.

Frågorna bygger på analysrapporten Structural Indicators for inclusive systems in and around schools från expertnätverket NESET (Network of Experts working on the Social Dimension of Education and Training) och är i första hand inriktade på åtgärder för att förebygga att elever lämnar skolan med högst grundskoleutbildning. Resultaten av din självbedömning kommer att presenteras tillsammans med förslag på resurser från Europeiska verktygslådan för skolor och länkar till relevanta kapitel i NESET:s rapport.

Verktyget är särskilt inriktat på grundskolor och gymnasieskolor. Personer som arbetar inom förskolan får också gärna använda verktyget, men vissa av frågorna är inte anpassade för detta sammanhang, och resultaten kan därför vara mindre användbara.

Hur du kommer i gång

Innan du börjar med självbedömningen bör du känna till följande:

  • Du måste vara inloggad för att använda självbedömningsverktyget. Om du inte har något konto kan du skapa ett genom att klicka på registreringsknappen överst på denna sida.
  • Du kan ändra språket på sidan och i frågeformuläret via rullgardinsmenyn överst på sidan.
  • Du kan använda verktyget så många gånger du vill. Du kan även spara dina svar i ett utkast och återgå till frågeformuläret vid ett senare tillfälle.
  • Du måste svara på alla frågor för att få en utvärderingsrapport. Detta bör ta mindre än 30 minuter.

Om dina personuppgifter

Svaren på frågorna lagras på ett säkert sätt. Ditt namn och din organisation kommer endast att anges i din individuella och kommer inte att lämnas vidare till tredje part. Uppgifterna (dina svar) ligger till grund för din individuella rapport, som du kan använda för att jämföra dina svar med ett genomsnitt av alla svar som lämnats in via självbedömningsverktyget. De används även för att a) förbättra självbedömningsverktyget och b) bidra till den allmänna synen på utvecklingen av inkluderande utbildning inom EU (t.ex. genom en jämförelse av de genomsnittliga svaren över tid).

Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter finns i vår integritetspolicy.

Börja självbedömningen