Bakgrund

Europeiska verktygslådan för skolor är resultatet av det arbete som EU bedrivit sedan 2011 för att förhindra att unga lämnar skolan med högst grundskoleutbildning. Unga med högst grundskoleutbildning definieras som ungdomar som har hoppat av skolan efter grundskolan eller tidigare och som inte längre studerar. Forskning och statistik visar att unga som lämnar skolan med högst grundskoleutbildning löper högre risk för arbetslöshet, social utestängning och fattigdom, vilket innebär enorma kostnader för individerna och samhället som helhet.

Att minska andelen unga som lämnar skolan med högst grundskoleutbildning har varit ett av de överordnade målen i Europa 2020-strategin. EU-länderna har enats om att minska den genomsnittliga andelen unga som lämnar skolan med högst grundskoleutbildning i EU till under 10 % till 2020 och har satt upp nationella mål för detta (utom Storbritannien). Rådet antog 2011 en rekommendation om politiska strategier för att minska andelen elever som lämnar skolan i förtid. Där uppmanar rådet medlemsländerna att genomföra evidensbaserade och heltäckande insatser för att minska andelen unga som lämnar skolan med högst grundskoleutbildning. Dessa bör bestå av rätt blandning av förebyggande, ingripande och kompenserande insatser.

Schools Policy

EU-länderna inledde ett politiskt samarbete i en tematisk arbetsgrupp om unga som lämnar skolan med högst grundskola (2011–2013) för att genomföra rekommendationen. Dess slutrapport innehåller viktiga budskap till beslutsfattare, en checklista för egenbedömning av strategier och exempel på god praxis från EU-länderna.

Arbetsgruppen för skolpolitik (2014–2015) har utökat kunskapsbasen om unga som lämnar skolan med högst grundskoleutbildning. Arbetsgruppen har undersökt hur man kan utveckla mer övergripande och gemensamma insatser i skolan och på lokal nivå för att minska andelen unga som lämnar skolan med högst grundskoleutbildning. Den har utarbetat politiska budskap i form av allmänna rekommendationer för beslutsfattare på alla nivåer.

Denna verktygslåda är resultatet av arbetsgruppens arbete för att ge skolor och deras samarbetspartner konkret stöd för att förhindra att unga lämnar skolan med högst grundskoleutbildning, snabbt sätta in lämpliga insatser vid tidiga tecken på att elever tappar intresset för skolan och se till att alla elever kan lyckas. Eftersom den till stor del är inriktad på förebyggande och tidiga insatser omfattar den inte kompenserande åtgärder för att få avhoppade elever att återuppta studierna (t.ex. genom system som ger en andra chans till utbildning).

Verktygslådans struktur och funktioner har utarbetats med stöd av Dr Alessio D’Angelo, Co-Director, Social Policy Research Centre, Middlesex University, Storbritannien.

Verktygslådans innehåll utvecklas fortlöpande med stöd av redaktionen:

Kirstin Kerr, lektor i pedagogik, University of Manchester, Storbritannien

Per Kornhall, fil dr, forskare, Mälardalens högskola, Sverige

Erna Nairz-Wirth, professor, Wirtschaftsuniversität Wien, Österrike

Ward Nouwen, forskare, Universiteit Antwerpen, Belgien

Teresa Sordé Martí, Serra Húnter-lektor, Universitat Autònoma de Barcelona, Spanien