Allmän information

Europeiska verktygslådan för skolor innehåller konkreta idéer om hur man kan förbättra samarbetet inom, mellan och utanför skolor i syfte att ge alla barn och ungdomar förutsättningar att lyckas i skolan. Här kan skolledare, lärare, föräldrar och andra som berörs av skolans verksamhet hitta användbar information, exempel på åtgärder och resursmaterial som kan inspirera dem i arbetet med att tillhandahålla en effektiv och god utbildning i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Verktygslådan är tänkt att underlätta utbytet och överföringen av bästa praxis och erfarenheter mellan de som arbetar i skolan och beslutsfattare.

Du är varmt välkommen att bläddra, kommentera, dela resurserna och skicka oss egna exempel på initiativ och projekt som skulle kunna vara användbara för andra!

Så funkar europeiska verktygslådan för skolor

Resurserna i verktygslådan är uppdelade i fem temaområden med gemensamma beröringspunkter:

                   

1. Skolstyrning

2. Lärare

3. Elevstöd

4. Föräldramedverkan

5. Stöd från externa aktörer

Dessa fem områden är indelade i ett antal delområden med exempel på specifika åtgärder som kan vidtas i skolan. Varje delområde innehåller

  • en kort förklaring till varför detta område är viktigt för att eleverna ska lyckas och för att förhindra att unga lämnar skolan med högst grundskoleutbildning, som kompletteras med forskningsresultat, exempel på insatser på skolnivå och länkar till mer läsning, och
  • ett antal resurser – från forskningsstudier och projektrapporter till konkreta exempel på god praxis med information om hur man gått till väga (med kontaktuppgifter, om sådana finns).

Alla resurser är kopplade till ett eller flera delområden som du antingen fritt kan bläddra igenom eller söka i med nyckelord och filter. Du är välkommen att jämföra, kommentera och föreslå nya exempel eller resurser att lägga i verktygslådan. Alla förslag kommer att granskas av vår redaktionskommitté.

Trevlig läsning!