ATD QUART MONDE – LÄRARUTBILDNINGSMODUL

ATD Quart Monde är en fransk icke-statlig organisation som arbetar med personer som lever eller har levt i fattigdom. Organisationen arbetar bland annat med folkuniversitet (universités populaires) i Frankrike för att skapa och samla in expertkunskaper från sina medlemmar/deltagare i många olika frågor som bland annat rör föräldraskap och tankar om skolan.

Med utgångspunkt i dessa erfarenheter utformade ATD 2014 en utbildningsmodul på prov som skulle utarbetas av det franska utbildningsinstitutet för lärare och rikta sig till skolpersonal i sekundärutbildningen. Syftet med modulen var att uppmärksamma lärarna på föräldrarnas olika uppfattningar och förväntningar på skolan när de själva kommer från missgynnade förhållanden.

I modulen speglas resultatet från flera möten med föräldrarna. Rädslan för att dömas av lärarna, upplevelsen av oklara och komplexa skolregler samt jargongen lyftes fram som de främsta utmaningarna för föräldrarna. Även vikten av ömsesidig respekt och erkännandet av deras "expertis" vad gäller barnen betonades. Syftet med utbildningsmodulen var inte att den skulle vara ett vittnesmål från föräldrarna, utan ett bidrag från experterna. Ett annat resultat av den här processen var att ATD-föräldrarna även förberedde ett manifest där de sammanfattade sin vision för en mer inkluderande skola. En del föräldrar rapporterade även att de kände sig mindre rädda för att gå till barnens skola efter det här arbetet.

Typ
Praxis
Land
Frankrike
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Inriktad
Interventionsintensitet
Tillfällig
Finansieringskälla
Nationella regeringen; Privat finansiering