AFEV – STÖD FÖR SVAGA FAMILJER MED HJÄLP AV STUDENTVOLONTÄRER

AFEV är en fransk organisation som genomför initiativ som är inriktade på föräldrar från missgynnade socioekonomiska förhållanden. Det är en icke vinstdrivande organisation som arbetar med att ge stöd till föräldrar i utsatta stadsdelar. AFEV har rekryterat 8 000 studenter till sitt nätverk över hela Frankrike som frivilligt ger tillfällig handledning till föräldrar.

Syftet med insatsen är att hjälpa den här gruppen av föräldrar som upplever att de är dåligt förberedda på att hjälpa sina barn med skolarbetet, på grund av rädsla för att bli dömda av skolpersonalen, egna negativa erfarenheter av skolan eller bristande kunskap om skolsystemet. Målet är att föräldrarna ska få hjälp att identifiera sina kompetenser och förmågor så att de kan ha en aktivare roll i barnens inlärning på alla skolnivåer (från sista året i förskolan till sekundärutbildningen).

Föräldrarna får om de så önskar stöd i form av individuell handledning. För att kunna minska klyftan mellan föräldrar och skolan och skapa en god relation med familjerna besöker volontärer eleverna och deras föräldrar i deras hem.

Volontärstudenter får genomgå ett antal utbildningsworkshoppar innan de börjar arbeta med föräldrarna för att vara förberedda och för att kunna vara ett bra stöd för föräldrarna. Under handledningen pratar de med föräldrarna om de problem som de upplever när det gäller att ge sina barn stöd i undervisningen, lär dem om skoljargongen och skolans krav samt ger tips och råd om hur de ska kontrollera barnens läxor och hur de uppmuntrar till ytterligare inlärning, t.ex. genom att ta med barnen till biblioteket.

AFEV har svårt att få fler volontärer så därför undersöker man nu möjligheten med vissa universitet att volontärerna ska få universitetspoäng för sitt engagemang.

Typ
Praxis
Land
Frankrike
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Inriktad
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Nationella regeringen; Privat finansiering