Volunteering@WU

Programmet ”Volunteering@WU – Lernen macht Schule” riktar sig till barn från socialt missgynnade miljöer och elevassistenter. Syftet är att främja socialt ansvarstagande och volontärverksamhet. Programmet följer principerna för undervisning varvad med arbete utanför skolan.

Initiativet inrättades 2010 av Wiens handelshögskola (WU) i samarbete med Caritas Wien och Rewe International AG. Inom ramen för programmet kan studenter vid WU ställa upp som kunskaps- eller musikkompisar för att hjälpa barn som har begränsade utbildningsmöjligheter på grund av fattigdom eller social utestängning.
Kunskapskompisarna besöker anläggningar som drivs av Caritas Wien (flyktinghem, utslussningsboenden för ensamkommande minderåriga flyktingar, kvinnojourer, stödcentrum osv.) och ”Lernhaus”, som drivs av österrikiska Röda korset, en eftermiddag i veckan för att hjälpa barn med deras skolarbete och provförberedelser och för att delta i fritidsaktiviteter. Utöver dessa veckovisa besök har kunskapskompisarna möjlighet att delta i studiebesök, resor eller workshoppar tillsammans med barnen. Dessa aktiviteter bidrar till att båda parter lär sig nya saker, utvecklar språkkunskaper och övar sociala färdigheter. Dessutom stärks banden mellan kunskapskompisarna och deras kontaktbarn.
Musikkompisarna sjunger i kör tillsammans med barn som kommer från olika kulturella och samhälleliga bakgrunder. Under konstnärlig ledning av Caritas kulturinitiativ ”Brunnenpassage” träffar musikkompisarna barnen en gång i veckan för att repetera. Ofta arbetar de med flera olika föreställningar varje termin. Musikkompisarna arbetar i team och fungerar som körledare. De ska se till att de veckovisa repetitionerna och föreställningarna löper smidigt och stödja den sociala sammanhållningen i gruppen.
Förberedande kurser som spänner över flera dagar hålls för deltagarna i både kunskaps- och musikkompisprogrammen. Övervakning och coachning under programmets gång ger volontärerna ytterligare stöd och fortbildningsseminarier anordnas regelbundet. Totalt får varje deltagare fortbildning under cirka 22 timmar den första terminen och cirka 9 timmar under följande termin(er). Efter genomgången fortbildning utfärdar WU ett intyg åt volontärerna och deltagandet kan räknas som en fritt vald aktivitet.
Över 1 000 studenter har deltagit i "Volunteering@WU – Lernen macht Schule" sedan 2010. Varje år anmäler sig 120–160 studenter som kunskaps- eller musikkompisar och omkring 240 barn och tonåringar får aktiv hjälp och aktivt stöd. Volontärerna bidrar inte enbart till samhället på ett värdefullt sätt, utan de lär sig också att hantera och lösa komplexa sociala problem – en mycket viktig kompetens för morgondagens ledare.
Volunteering@WU erbjuder också kurser i tyska för flyktingelever. I det programmet deltar WU:s anställda och studenter på masternivå frivilligt i konversationslektioner. Sedan 2015 har cirka 120 flyktingar deltagit i kurserna och 2017 skrev fem av dem in sig som vanliga studenter.
Programmet finansieras av Rewe International AG och ett antal partner och sponsorer, såsom Unilever Austria, Almdudler, Stadt Wien Marketing, Umdasch Foundation, Caverion Österreich, Sofidel, Ströck och Greenyard Fresh Spain.

 

Typ
Praxis
Land
Österrike
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Inriktad
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Privat finansiering