Pedagogiska och psykologiska rådgivningscentrum

I Tjeckien arbetar pedagogiska och psykologiska rådgivningscentrum direkt med barnen från tre års ålder och uppåt tillsammans med föräldrarna. Hos dessa centrum finns yrkesvägledning och man kan delta i aktiviteter som rör förebyggande av riskbeteende hos barn och ungdomar samt få hjälp med utveckling av de utbildningsrelaterade och psykologiska kompetenserna hos lärarna.

Pedagogiska och psykologiska rådgivningscentrum är en del av utbildningsprocessen, särskilt i de fall där utbildningsprocessen på något sätt hämmas. Den största delen av rådgivningscentrumens verksamhet består av nära arbete med barn och skolungdomar och deras föräldrar, särskilt på individnivå, men även i grupp.  Verksamheten riktar sig till barn och skolungdomar från tre år och fram till dess att de slutför sekundärutbildning eller tertiär yrkesutbildning. Mot bakgrund av rådgivningscentrumens rekommendation väljer eller ändrar eleven sedan sin utbildningsinriktning. I arbetet med att vägleda barn och ungdomar påverkar det pedagogiska och psykologiska rådgivningscentrumen sättet som man inhämtar kunskap, attityder och värdeorientering (val av lämpligt inlärningssätt, familjeterapi etc.). De tillhandahåller yrkesvägledning och man kan delta i aktiviteter som rör förebyggande av riskbeteende hos barn och ungdomar samt få hjälp med utveckling av de utbildningsrelaterade och psykologiska kompetenserna hos lärarna. Rådgivningscentrumens verksamhet sker främst genom oregelbundna besök på skolor och vägledningsinstitutioner.

Som vägledningsinstitution inrättas pedagogiska och psykologiska rådgivningscentrum enligt artikel 116 i lag nr 561/2004 års författningssamling om förskola, primär och sekundär utbildning, yrkesutbildning samt annan utbildning (skollagen) i dess ändrade lydelse.

I Tjeckien finns det relativt goda möjligheter till rådgivning. Praktiskt taget alla regioner har den här tjänsten, även på distans. Hälften av personalen består av psykologer, en tredjedel är specialpedagoger och resten är socialarbetare samt administrativ och teknisk personal.

Typ
Praxis
Land
Tjeckien
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Förskola; Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Allmän; Inriktad
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Lokal finansiering; Nationella regeringen

Den här resursen är en del av följande områden/underområden :