Skolrådgivare i Tjeckien

I Tjeckien spelar skolrådgivare en viktig och erkänd roll i arbetet med att förebygga avhopp från skolan.

Samtliga skolor på primär- och sekundärnivå i Tjeckien har en skolrådgivare som ansvarar för följande aktiviteter:

  • Identifiering och bedömning av de elever vars utveckling och utbildning kräver särskilda insatser. Utarbetande av förslag på åtgärder för dessa elever.
  • Tillhandahållande eller anordning av diagnostik för särskilda utbildningsbehov (inledande och pågående) och insatser för elever i behov av specialundervisning.
  • Inrättande av villkor för att integrera elever med funktionsnedsättning på skolan. Samordning av stödtjänster för dessa elever som sköts av skolan och vägledningsinstitutioner och samordning av utbildningsinsatser för eleverna.
  • Vägledning kring yrkesval och enskild rådgivning inom området (i samarbete med klassläraren).
  • Vägledning för rättsliga företrädare avseende elevernas förväntningar (i samarbete med klassläraren).
  • Samarbete med vägledningsinstitutioner och utbildningscentrum för att ge vägledning utöver den kompetens som finns på skolan.

Skolrådgivaren identifierar möjliga risker som gäller avhopp från skolan och föreslår lösningar, i skolan eller i samarbete med andra institutioner, t.ex. vägledningsinstitutioner eller socialarbetare.

Typ
Praxis
Land
Tjeckien
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Allmän
Interventionsintensitet
Tillfällig
Finansieringskälla
Nationella regeringen

Den här resursen är en del av följande områden/underområden :