Vi jämför våra språk: att lära sig språk genom att jämföra

All språkinlärning baseras på medveten eller omedveten jämförelse mellan de språk som vi redan kan och de som vi lär oss. Den här aspekten kan användas som en värdefull tillgång i klassrum där man står inför utmaningar med kulturell och språklig integrering av nyanlända elever från många olika länder.

Metoden Vi jämför våra språk (Comparons nos langues) som utvecklats av Montpelliers universitet i Frankrike är en inlärningsmetod för elever på primär- och sekundärnivå där de får jämföra likheter och olikheter mellan sina språk. Det handlar om fonetik, syntax, icke-verbal kommunikation och bilder, allt för att de ska lära sig undervisningsspråket.

Med hjälp av den här metoden kan eleverna upptäcka franskan (som undervisningsspråk) genom att jämföra den med andra språk (t.ex. engelska eller spanska, som lärs ut i skolan som främmande språk) och med sina modersmål genom att samarbeta med andra elever. Metoden gör det möjligt för eleverna att uppskatta sin egen flerspråkighet och lyckas bättre med inlärningen, vilket även omfattar att lära sig andra språk på ett mer medvetet sätt. Den innebär även mer social interaktion och bättre samarbete i klassrummet.

Metoden stimulerar kognitiva och metalingvistiska färdigheter och ökar den interkulturella medvetenheten, samtidigt som nyanlända barn får möjlighet att värdesätta och erkänna sin flerspråkiga och mångkulturella identitet. När vi tittar på filmen om projektet kan vi se att barnen verkligen verkar gilla lektionerna, att de deltar aktivt och framför allt att de har roligt!

Projektet fick Europeiska utmärkelsen för språkprojekt 2004 och utsågs av det franska utbildningsministeriet till en värdefull metod för språkinlärning 2009.

Typ
Praxis
Land
Frankrike
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Primärutbildning
Interventionsnivå
Allmän
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Ingen finansiering

Den här resursen är en del av följande områden/underområden :