ORGANISATIONEN FÖR EUROPEISKA SKOLOR PÅ PRIMÄRNIVÅ I KÖLN, TYSKLAND

I Köln finns det, som i alla större tyska städer, en stor andel barn som lär sig tyska som andraspråk, vilket innebär att man gradvis varit tvungen att anpassa utbildningssystemet till den här situationen. Stadsfullmäktige tog tillvara möjligheten att skapa en organisation för europeiska skolor på primärnivå för att kunna erbjuda barnen att lära sig två språk utöver sitt modersmål. De 13 medlemsskolorna använder de vanligaste modersmålen som undervisningsspråk utöver tyskan, och har ytterligare språkundervisning som ett särskilt ämne.

I alla större tyska städer finns det en stor andel barn som pratar ett annat språk än tyska hemma och som har lärt sig tyska som andraspråk. I hela landet är andelen 4,8 %, strax över det europeiska genomsnittet, men i de större städerna är andelen barn och ungdomar med invandrarbakgrund ofta 50 % eller mer.

Så är fallet i Köln, som är Tysklands fjärde största stad med mer än 1 miljon invånare, och centrum för storstadsregionen Rhen-Ruhr som har mer än 10 miljoner invånare. I Köln bor och arbetar mer än 180 olika nationaliteter och den internationella befolkningen bidrar till en omfattande och dynamisk kultur. Man har varit tvungen att gradvis anpassa utbildningssystemet till de nya strömmarna av migranter, och språkfrågorna har nu varit i centrum för stadens integrationspolitik under flera årtionden.

I alla tyska skolor undervisar man nu i engelska som främmande språk redan från första klass. Det faktum att så många barn har tyska som andraspråk ser stadsfullmäktige som en möjlighet att följa den europeiska riktlinjen som antogs i Barcelona 2002 och som uppmuntrar alla medlemsländer att hjälpa barnen att lära sig två språk utöver sitt modersmål. Detta är bakgrunden till stadsfullmäktiges beslut att inrätta en organisation för europeiska skolor på primärnivå i Köln. Var och en av de 13 medlemsskolorna använder ett av de vanligaste modersmålen som undervisningsspråk utöver tyskan, och har ytterligare språkundervisning i respektive språk på olika nivåer som ett särskilt ämne.

 

Typ
Praxis
Land
Tyskland
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Primärutbildning
Interventionsnivå
Allmän
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Nationella regeringen

Den här resursen är en del av följande områden/underområden :