Skolförnyelse i Europa: Nya kursplaner för en ledande och stödjande inlärningsmiljö på President Kennedy-skolan i Coventry

I skolans filosofi när det gäller undervisning och lärande betonas elevernas aktiva förståelse av och deltagande i inlärningsprocessen. Skolans kursplan grundar sig på principerna progression och konsekvens.
En av de viktigaste innovativa metoderna som tillämpas på skolan är den så kallade Bron. Den består av en nyskapande kursplan för att tillhandahålla en stimulerande och stödjande inlärningsmiljö för elever som påbörjar sin högstadieutbildning vid 11 års ålder. Undervisningen är projektbaserad och tillhandahålls av lärarteam från olika delar av kursplanen, vilket gör att eleverna har kontakt med ett litet antal lärare och kan arbeta mot tydligt definierade och enhetliga kunskapsmål. De fem principer som ligger till grund för Bron är följande: prestation, samhörighet, uppmuntran, disciplin och utveckling. Eleverna uppmuntras att ta ansvar för sitt eget lärande under hela sin tid i skolan och därefter. Det finns också ett belöningssystem som gör att eleverna kan få poäng för att sedan eventuellt vinna priser i slutet av året.

Typ
Praxis
Land
Storbritannien
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Allmän
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Nationella regeringen