TOGETHER TOWARDS INCLUSION - VERKTYG FÖR MÅNGFALD

Primärutbildningen i Irland står inför utmaningar och möjligheter när det gäller att integrera allt fler elever som varken har engelska eller irländska som modersmål. Utöver behovet av att inrätta en läroplan för engelska som andraspråk och att hitta lämpligt undervisningsmaterial finns det behov av stöd inte bara i den engelska språkundervisningen, utan för att kunna utveckla en inkluderande etisk grundsyn som genomsyrar hela läroplanen. Verktygen är indelade i fyra avsnitt. Det första avsnittet handlar om förberedelser och här beskrivs de vanliga frågorna som alla skolor måste hantera om de ska kunna betraktas som välkomnande och inkluderande. Det andra avsnittet, om de första dagarna, handlar om de första stegen till integrering av elever från andra länder, med olika kulturer och etnicitet. Fokus hamnar naturligtvis mycket på språk och behovet av att utveckla kommunikationen i klassrummet, samt att skapa en klassrumsmiljö som kan fungera med de nya språkliga och kulturella utmaningarna. Det tredje och fjärde avsnittet, som beskriver vägen framåt och vad som händer sedan, handlar om att inkludering är en kontinuerlig process som aldrig tar slut.

Filer
Toolkit
Typ
Document
Land
Irland
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Primärutbildning
Interventionsnivå
Allmän
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Lokal finansiering; Nationella regeringen

Den här resursen är en del av följande områden/underområden :