Inlärningsnav vid TGM (Technologisches Gewerbemuseum)

Inlärningsnavet infördes på TGM (ett tekniskt gymnasium) som ett skolexperiment under läsåret 2016/2017. Det har genomförts i skolans enhet för informationsteknik i två av de fyra klasserna under det första året (dvs. årskurs 9).
I inlärningsnavet studerar eleverna på egen hand 20 timmar per vecka. Av dessa 20 timmar avser 9 timmar allmänna ämnen (tyska, engelska och matematik) och 11 timmar omfattar yrkesutbildning (programmering, systemteknik, medieteknik och nätverksteknik). I övriga sex skolämnen (geografi, historia och samhällskunskap, naturvetenskap, religion, idrott och datorworkshop), som omfattar 13 timmar per vecka, sker undervisningen fortfarande med traditionella metoder.

Självständigt lärande sker i fyra specialutrustade lokaler. I varje klassrum finns det i genomsnitt 16 studenter, som får stöd av en lärare om frågor uppstår. Under lektionerna i inlärningsnavet förekommer inga föreläsningar från lärare. Eleverna kan i stället besluta när (i vilken ordning) och hur länge de vill studera ett visst ämne. De kan dessutom bestämma svårighetsgraden på kursinnehållet. Eleverna arbetar därför med en kompetensram som anger vilka kompetenser som behövs för en viss kvalifikationsnivå, dvs. baskunskaper eller utökade kunskaper. Innehållet i studierna förbereds av lärarna i elektronisk form eller på papper, med hänvisning till ytterligare informationskällor (webbplatser, böcker osv.). Om eleverna vill slutföra en modul måste de boka en tid med sin lärare för ett prov. Förutom dessa prov finns det standardiserade tester som gör det möjligt att jämföra studieresultaten för de elever som deltar i inlärningsnavet jämfört med resultaten för eleverna i parallella klasser med traditionella undervisningsmetoder.
Dessutom får eleverna två timmars individuell studierådgivning varje vecka. Det innebär att varje elev tilldelas en lärare som ger individuellt stöd för att fastställa utbildningsmål och förklara hur dessa ska uppnås. Ett annat viktigt instrument är den så kallade loggboken (en studiedagbok) som innehåller ett veckoprogram och där eleverna dokumenterar sina mål, sina framsteg och innehållet som har diskuterats under coachningen. Loggboken syftar till att informera elever, lärare och föräldrar om de åtgärder som planeras och om hur inlärningen utvecklas.
https://www.youtube.com/watch?v=O1BdOM_a4Pk

Länkar
Project website
Typ
Praxis (direct evidence)
Land
Österrike
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Inriktad
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Nationella regeringen