Stop Dropout!

Projektets övergripande mål är att minska antalet avhopp bland elever inom yrkesutbildning. Genom att tillhandahålla rådgivare och utbildare material och verktyg utvecklar de sin förmåga att arbeta med grupper, upptäcka eventuella avhopp och se olika elevgruppers särskilda förutsättningar. De lär sig också att ge individanpassat stöd för att på så vis förbättra kvaliteten på sina system för yrkesutbildning

Projektet ”Stop Dropout!” inriktas på att hitta utsatta individer, utvärdera deras behov och förse dem med flexibelt stöd. Projektet omfattar tre verktyg som rådgivare och handläggare kan använda på olika nivåer inom skolan, utbildningscentra och andra institutioner. Verktygen bygger på en helhetssyn med fokus på individen och hans/hennes framtida möjligheter.
De tre komponenterna är följande:
• Riskdetektorn, ett interaktivt elektroniskt verktyg för rådgivare för att identifiera personer som riskerar att misslyckas med sin skolgång och hoppa av. Tekniken är utformad för att utvärdera de av elevernas starka och svaga sidor som anses viktiga i inlärningsmiljön för att bedöma inte bara risken för misslyckande i skolan utan även vilken typ av stöd som är lämpligast för olika elevgrupper.
• Personlig profil, ett intervjuschema för rådgivare för att systematiskt hjälpa utsatta personer att kartlägga sina starka och svaga sidor och sin inlärningsmiljö så att de kan definiera sina behov och bättre uppfylla sina studiemål och personliga mål.
• Det flexibla preventions- och stödsystemet förhindrar att ungdomar hoppar av skolan och hjälper dem som redan har hoppat av. Det är en ram för rådgivare och andra yrkesmänniskor som arbetar med unga elever. Ramen bygger på individuella behov och erbjuder lämpligt stöd inom olika samhällsgrupper. Samarbetet bygger på individbaserat arbete och på att finna lämpliga lösningar för varje person som berörs.
”Stop Dropout!” är ett europeiskt projekt som syftar till att minska skolavhopp. Det är ett EU-finansierat projekt för överföring av innovation (perioden 2009–2011) och bygger på resultaten från PPS-projektet, som erhöll utmärkelsen ”Best Practice Guidance Award” 2007. Inom ramen för projektet överförs de instrument för analys och rådgivning som framgångsrikt införts i Norge och Island till Österrike, Tyskland, Slovenien och Tjeckien och anpassas till de nationella förhållandena.

 

Typ
Praxis (direct evidence)
Land
Slovenien; Tjeckien; Tyskland; Österrike
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Enskild; Inriktad
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Europeisk finanisiering; Lokal finansiering; Nationella regeringen