INTRODUKTIONSÅR FÖR NYANLÄNDA MIGRANTER

Introduktionsprogram som förbereder eleverna för grundutbildningen och är avsedda för nyanlända elever som inte har tillräckligt med kunskaper i finska eller svenska och/eller andra färdigheter för att gå på förskola eller delta i grundutbildning. Målet är att ge eleverna stöd till en balanserad utveckling och integrering i det finländska samhället samt att de ska få de färdigheter som krävs för att de ska kunna delta i grundutbildningen. Där så är lämpligt omfattar programmen även möjlighet att studera andra ämnen, men fokus ligger hela tiden på att lära sig finska och svenska. I den här utbildningen beaktar man även att eleverna är olika, sett till ålder, inlärningsförmåga och bakgrund.

Typ
Praxis
Land
Finland
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Inriktad
Interventionsintensitet
Tillfällig
Finansieringskälla
Nationella regeringen

Den här resursen är en del av följande områden/underområden :