INTRODUKTIONSKLASS – TURMA DE ACOLHIMENTO

Introduktionsklassen riktar sig till elever som har ett annat modersmål än portugisiska, som är nyanlända i Portugal och som ska börja i första eller andra cykeln på grundskolenivå (6–12 år). Beroende på språkkunnighetsnivå går eleverna i introduktionsklass cirka 10 timmar per vecka. Under den tiden lämnar eleverna sina vanliga klasser för att delta i den här specialklassen. Detta gör de tills de har tillräckligt goda kunskaper i portugisiska för att kunna följa med i den ordinarie undervisningen. Eleverna väljs ut av klassens huvudlärare, lärarna eller skoladministrationen (vid inskrivningen). Läraren i introduktionsklassen identifierar elevens behov och utarbetar en strategi, och när eleven uppnår de färdigheter i portugisiska som krävs för att följa med i den ordinarie undervisningen, återgår man till den vanliga klassen.

Läraren i introduktionsklassen och klassens huvudlärare bestämmer hur åtgärden ska genomföras under tiden (strategier, tidsåtgång och omfattning). Läraren i introduktionsklassen, som bara arbetar med just den klassen, presenterar åtgärden tillsammans med klassens huvudlärare.

Det övergripande ansvaret för att åtgärden genomförs ligger på skoladministrationen.

Det största hindret är bristen på lärare som kan undervisa eleverna fler timmar i introduktionsklassen, eftersom det finns elever som bara har lite eller inga kunskaper i det portugisiska språket. Det rekommenderas att de ska vara i introduktionsklassen fler timmar i veckan under en tid, men detta är inte alltid möjligt på grund av lärarbristen och kravet på högst 10–12 elever per klass (samtidigt).

Genomförandet av åtgärden övervakas och bedöms av observatoriet för skolkvalitet (det organ som ansvarar för övervakning och intern utvärdering av skolan) samt skoladministrationen.

Resultaten har varit utmärkta. Inlärningen av det portugisiska språket har påskyndats vilket gör att eleverna snabbare kan återgå till sina vanliga klasser. Vissa elever har även lyckats att uppnå inlärningsmålen under sitt första år i Portugal/på skolan.

När det gäller de resurser och den finansiering som krävs finns det behov av en särskild lokal med lämpliga resurser för att främja inlärningen av språket och en lärare på heltid som arbetar med detta. Åtgärden finansieras av utbildnings- och vetenskapsministeriet via TEIP-programmet.

Åtgärden pågår fortfarande som en del av TEIP:s förbättringsplan för skolområdet.

Typ
Praxis
Land
Portugal
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Primärutbildning
Interventionsnivå
Inriktad
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Nationella regeringen

Den här resursen är en del av följande områden/underområden :