Initiativet ”öppen skola” i Frankrike

Genom det här initiativet främjas social och akademisk integrering av studenter samtidigt som det förbättrar studieresultaten för samtliga inblandade.

Initiativet ”öppen skola” inrättades 1991 och innebär att man tillhandahåller aktiviteter för barn och ungdomar på skolorna under skolloven samt på onsdagar under läsåret. Det finns aktiviteter inom utbildning, kultur, sport och fritid.

Det är skolans rektor som bestämmer om skolan ska delta, och man har då möjlighet att organisera egna projekt på skolnivå. För att säkerställa att alla genomförda åtgärder fungerar effektivt skapar varje skola sitt program inom ett utbildningsprojekt som ingår i skolplanen. Projektet fastställs genom att skolans representanter får rösta.

Eleverna som deltar i initiativet ”öppen skola” deltar i workshoppar i små grupper på cirka ett dussin elever, beroende på vilken aktivitet som genomförs. ”Öppen skola” gör det möjligt att öppna skolområdet genom att samordna alla tillgängliga resurser, inklusive på kulturområdet, och genom att engagera sociala partner och lokala organisationer. Därmed kan rektorerna utveckla samarbeten med organisationer eller lokala myndigheter. De samråder med avdelningsdelegaterna i den allmänna kommissionen för lika möjligheter för områden (Commissariat général à l’égalité des territoires), delegater i prefekturen i stadens prioriterade områden eller kommunfullmäktige och stadens allmänna institutioner.

För att skapa en lokal nätverksdynamik strävar man efter konvergens med stödavtalet för lokal undervisning (contrat local d’accompagnement à la scolarité) eller insatsen Lov i staden (Ville Vie Vacances). Om det finns ett utbildningsprojekt i området (projet éducatif territorial – PEDT), försöker ”öppen skola” att vara en del av detta.

Typ
Praxis
Land
Frankrike
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Inriktad
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Lokal finansiering; Nationella regeringen