ÖVERGÅNGSPROGRAM – STUDENTMENTORER FRÅN PRIMÄR- TILL SEKUNDÄRNIVÅ

I Irland förflyttas eleverna vanligtvis från primärnivån när de är tolv år och börjar i juniorcykeln (sekundärnivåns första år). För att underlätta övergången för eleverna finns en bra rådgivningstjänst som en del av läroplanen. Engagerade rådgivare finns på plats och många skolor har studentmentorer (så kallade buddies) för alla elever för att underlätta övergången. Till exempel kan åtgärden användas som en del av School Completion-programmet för att ge stöd vid övergången genom läxklubbar, introduktionsdagar, studiebesök etc. St Aidan's Community School har en årlig plan för rekrytering, utbildning och förberedande arbete för studentmentorer (efter primärnivån) som sedan förbereder eleverna under sitt sista år på primärnivå för övergången genom övningar, diskussioner och lekar.

Typ
Praxis
Land
Irland
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Allmän
Interventionsintensitet
Tillfällig
Finansieringskälla
Nationella regeringen

Den här resursen är en del av följande områden/underområden :